Til hovedinnhold
Norsk English

De kan bli Norges landslag i økt oljeutvinning

Kollektivt trykk på "send-knappen" idet søknaden går avgårde til Norges forskningsråd. Fra venstre: Mimmi Throne-Holst, SINTEF, Jon Kleppe, NTNU, May Britt Myhr og Menno Dillen, SINTEF, Kristian Lien, innleid konsulent som har ført søknaden i pennen, og Lars Kilaas, SINTEF. Foto: Svein Tønseth
Dette er en del av den glade gjengen fra SINTEF og NTNU som i dag sendte avgårde sin søknad av om å bli landets "Forskningssenter for økt oljeutvinning på norsk kontinentalsokkel".

Rundt om i landet har også et kobbel av konkurrenter lagt siste hånd på sine søknader. Dette har skjedd i Stavanger, Bergen og Porsgrunn.

Det står tunge miljøer bak i alle disse byene. Men både May Britt Myhr, strategidirektør for olje og gass i SINTEF, og Jon Kleppe, professor ved NTNUs Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, innrømmer at de går inn i den spennende ventetida med en god følelse.

– Ingen av de andre søkerne har en tilsvarende tyngde og bredde av fagmiljøer bak sine søknader. Og ingen utdanner så mange siv.ing'er og PhD'er på dette feltet som oss i Trondheim, sier Myhr og Kleppe nærmest unisont.


Nasjonal dimensjon

De to har ledet søknadsprosessen ved hver sine institusjoner.

Og begge har de gledet seg over at nye interne- og eksterne nettverk for lengst har blitt resultatet av dette arbeidet.

Dragkampen kan fortone seg som en rent regional tevling, sett utenfra. Men SINTEF-NTNU-søknaden har en nasjonal dimensjon. SINTEFs tilstedeværelse i Oslo er med på å sikre dette. I tillegg er både Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral med på laget.

Stor jubel idet prosjektleder Menno Dillen fra SINTEF skjærer det første stykket ut av bløtkaka som markerer at søknaden er sendt. Foto: Svein Tønseth


Åpen dør

Skulle søknaden vinne, kommer SINTEF og NTNU dessuten til å åpne døra for flinke hoder uansett hvor de måtte befinne seg i landet.

– Økt oljeutvinning er for viktig for landet og oljeindustrien til at det går an å tenke rent regionalt her, sier May Britt Myhr.


Store gevinster for samfunnet

Dagens vedtatte planer for norsk sokkel opererer med en gjennomsnittlig forventet utvinningsgrad på 46 prosent for olje og 70 prosent for gass.

Målet med senteret er – ifølge Forskningsrådet som står bak utlysningen – å utvikle kunnskap, kompetanse og teknologi for utvikling og drift av reservoarer på norsk sokkel som gir høyere utvinningsgrader enn dette.

Og her er det mye å vinne. For selv en liten økning i utvinningsgrad representerer store verdier for samfunnet.


Åtteårig satsing

Det kommende senteret er ett av to nye nasjonale forskningssentre som olje- og energiministeren har tatt til orde for. De etableres som en oppfølging av den to år gamle Petroleumsmeldingen.

Det legges opp til åtteårige satsinger, og Forskningsrådet går inn med en årlig støtte på ti millioner kroner.

– I søknaden vår har vi lagt opp til et årlig budsjett på 50 millioner kroner. Det mener vi er fullt ut realistisk. For dette er en sak oljeindustrien viser stor interesse for, sier May Britt Myhr.

Av Svein Tønseth