Til hovedinnhold
Norsk English

Bedre verktøy for å dimensjonere ankerfester i betong

Den oppdaterte anvisningen inneholder en helt ny tabell med oversikt over faktorer som virker inn på ankerkapasiteten, knyttet til de enkelte bruddformene. Ill.: Byggforskserien 573.144
Byggforskserien har fått et bedre verktøy for riktig valg og dimensjonering av ankerfester i betong.

Byggdetaljer 573.144 Ankerfester i betong er nå grundig revidert. Nye figurer og eksempler gir en helhetlig oversikt over forutsetninger og prinsipper som må vurderes når man velger og dimensjonerer lastbærende ekspansjons- og limankre montert i forborede hull i betong.  

Nyttig tabell
Den oppdaterte anvisningen inneholder blant annet en ny tabell med oversikt over hvilke faktorer som virker inn når man skal beregne ankerkapasiteten knyttet til de enkelte bruddformene, både når det gjelder anker, betongkonstruksjon og innfesting/plassering. 

– Konsekvensene av brudd i lastbærende ankerfester er potensielt store. Anvisningen presenterer ikke ferdige tabeller over ankerkapasiteter, siden det er lett å bruke slike tabeller feil.  Anvisningen fokuserer heller på å gi leseren en helhetsforståelse for alle de ulike faktorer som spiller inn i hvert enkelt tilfelle, slik at leseren kan gjøre de rette vurderinger under dimensjoneringsarbeidet, sier seniorrådgiver Elisabeth Bjaanes ved SINTEF Byggforsk.  

Grundig om dimensjonering
Anvisningen forklarer grundigere enn før hvilke vurderinger man må gjøre ved dimensjonering av ankerfester. I anvisningen finner du blant annet faktorer som påvirker ankerkapasiteten, herunder bruddformer som kan være dimensjonerende.

Du finner også konstruksjonsregler for ankerplassering, samt dimensjoneringsprinsipper for lokal overføring av laster beskrevet i ETAG 001 og CEN/TS 1992-4. I tillegg beskrives kapasitetskontroll, prøving på byggeplass og eksempler på feilmontering som må unngås.

Unngå monteringstabbene
Noen monteringsfeil er gjengangere:

  • Armering i ankerposisjonen kan kreve endret ankerplassering eller i verste fall bortfall av enkeltankre. Ekspansjonsankre bør unngås der ankerplasseringen er nær armoring
  • Alle borehull, både for ekspansjonsankre og limankre, må rengjøres. Borehull med støv fører til at ekspansjonsankre kan gli under tiltrekning.
  • Bruk av feil festemiddel kan gi for liten bæreevne, tidlig korrosjon, redusert levetid osv.
  • Boring med feil bordimensjon og feil dybde gir redusert bæreevne for ekspansjonsankre og kan gi fullstendig svikt i forankringen for limankre med limampulle.
  • Feilmontering av ekspansjonsankre skyldes ofte manglende momentkontroll, montering uten tilpasset innslagningsverktøy eller for stor tiltrekning og forspenningskraft.
  • Feilmontering av limankre skyldes gjerne at ankeret ikke blir sentrert, at limet ikke blandes godt nok, for lite lim, fukt i borehullet, for tidlig pålasting eller for stor tiltrekning og forspenningskraft.

Andre nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien:
573.210 Halvharde golvbelegg. Typer og egenskaper

752.135 Eldre regler for ildsteder og skorsteiner

520.033 Bestemmelse av betongkonstruksjoners trykkfasthet. Uttak og prøving av sylindre