Til hovedinnhold
Norsk English

Attraktive uterom for alle

Universell utforming kan brukes som metode for å øke brukskvaliteten for alle beboere i boligområder. Rapporten fr SINTEF Byggforsk  “Med virkeligheten som lærebok – Fra […]

Universell utforming kan brukes som metode for å øke brukskvaliteten for alle beboere i boligområder. Rapporten fr SINTEF Byggforsk  “Med virkeligheten som lærebok – Fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?” viser hvordan universell utforming kan  øke brukskvaliteten i boligområder. Her er det samlet brukererfaringer fra tre nye boligområder som har hatt uttalte mål og høye ambisjoner om universell utforming.

Beboerintervjuer viser at kriteriene i regelverket knyttet til universell utforming ikke er tilstrekkelig for å ivareta “god brukskvalitet for alle”. Ambisjonene krever også mer spesifikk kunnskap om det å bo. Både utbyggere og arkitektene som er intervjuet har en bred tilnærming til begrepet, og en oppriktig ambisjon om å finne gode løsninger for de ulike menneskene som skal bo der. Gode planløsninger som er lette å møblere, er viktige kvaliteter enten man ser godt eller dårlig, går eller benytter rullestol.

Last ned rapporten.