Til hovedinnhold
Norsk English

– Omorganisering nøkkelen til god velferdsteknologi

– Gå stegvis fram, var ett av rådene SINTEF-forsker Ingrid Svagård ga kommune-Norge i sitt foredrag om velferdsteknologi. Foto: SINTEF / Åse Dragland.
Endringer som må til i arbeidsprosessene for pleie- og omsorgspersonell er den største utfordringen når velferdsteknologi skal inn i eldreomsorgen, ifølge SINTEF-forsker.

– Gå stegvis fram. Og test ut, aller helst i praksis, hvordan teknologien endrer arbeidsprosesser.

Dette var blant rådene SINTEF-forsker Ingrid Svagård ga kommune-Norge under et SINTEF-seminar om velferdsteknologi nylig.

Se video av foredragene pluss presentasjonene fra seminaret her


Fra enkel alarmknapp til helhetlig trygghetssystem

Bakteppet for seminaret "Fra enkel alarmknapp til helhetlig trygghetssystem" er myndighetenes ønske om økt bruk av teknologi innenfor eldreomsorgen.

Velferdsteknologi skal ikke lenger bare handle om en trygghetsalarm. I kulissene venter blant annet ulike sensorer som kan gi vaktsentraler beskjed om fall og akutt sykdom – uten at brukeren har trykket på noen alarmknapp.

Ingrid Svagård er forsker på IKT innenfor sektorene pleie/ omsorg og helse. Hun understreker at pleie- og omsorgspersonell må jobbe annerledes enn de har vært vant til, den dagen de blir nødt til å håndtere sensorvarsler. Endringene i arbeidsprosesser er den aller største utfordringen på feltet, ifølge Svagård.


Lærdom fra pionèr-kommune

SINTEF-forskeren viser til erfaringene som en av landets pionèr-kommuner på området høstet da den gikk i gang med en første utprøving av sensorer.

– De startet med sensorene, og fant ut at "Oi, dette funker ikke. Vi er nødt til å begynne et annet sted". De innså at de måtte starte med organiseringen i stedet, sier Svagård.

Hun understreker at det også er viktig å forstå brukerbehovene.

– Kravene til brukervennlighet og pålitelighet er ekstremt høye. Brukernes mulighet for å nyttiggjøre seg teknologien må vurderes nøye. På dette området er det definitivt ikke slik at ”One size fits all”, sier Svagård.


Samarbeid og standarder

Forskningssjef Randi Eidsmo Reinertsen, øverste leder for SINTEFs helseforskning, konstaterer at debatten om velferdsteknologi i løpet av bare tre år har dreid fra "Er dette noe for Norge?" til "Hvordan kan vi gi eldre generell trygghet i egne hjem og forebygge akuttinnleggelser?". 

– Etter hvert som kommunene blir et mer modent marked og industrien bedre forstår brukernes behov, er Norge klar for andre generasjons løsninger innen velferdsteknologi, sier Reinertsen, og legger til:

– En rekke selskaper ligger i startgropa med produkter på feltet velferdsteknologi. Nå blir det viktig å få til et leverandørsamarbeid og standarder som sikrer tilgang på helhetlige løsninger. Kommunene må slippe å gifte seg med produkter kun fra en leverandør.

Av Svein Tønseth

Billedtekster:

– Gå stegvis fram, var ett av rådene SINTEF-forsker Ingrid Svagård ga kommune-Norge i sitt foredrag om velferdsteknologi. Foto: SINTEF / Åse Dragland.