Til hovedinnhold
Norsk English

Volvo på Trondheims-besøk

Med produksjonsekspertise fra Volvo AB som trekkplaster, arrangerer SINTEF/NTNU-miljøet og Norges forskningsråd en samling i Trondheim for globale industriselskaper som satser på Toyota-inspirerte, ”slanke” produksjonssystemer.

– Volvo AB har 90 000 ansatte som lager alt fra lastebiler og busser til flydeler og båtmotorer, og er Skandinavias flaggskip på produksjonssida. At vi fikk selskapet hit til å forelese, har uten tvil økt interessen for workshop’en vår, sier Torbjørn Netland, forsker ved SINTEF og doktorgradsstipendiat ved NTNU.

Samlingen går av stabelen tirsdag 31. mai og har trukket til seg åtte vareproduserende industriselskaper som alle har produksjonsenheter i flere land i tillegg til i Norge: Elkem, Jotun, Hydro, EFD Induction, Ulstein, Benteler, Nammo og Volvo Aero Norge.

Selskapsspesifikke produksjonssystemer
Alle selskapene som deltar, har enten utviklet og tatt i bruk sine egne, selskapsspesifikke produksjonssystemer – eller er i startgropen på en slik utvikling.

Trenden er at disse systemene blir en mal for samtlige fabrikker rundt om i verden som inngår i et selskaps internasjonale verdikjede. Til Trondheim kommer deltakerne for å lære av hverandres erfaringer på dette feltet.

Ofte Toyota-inspirert
– Bedriftsspesifikke produksjonssystemer, forkortet XPS, er blitt et begrep i vareproduserende industri. Mange av disse systemene er tungt inspirert av Toyotas anerkjente prinsipper for organisering av produksjon og utnyttelse av maskiner, forklarer Netland.

Kort sagt handler det om mer effektiv produksjon.

Toyotas berømte og mer enn 20 år gamle filosofi for såkalt Lean manufacturing (Slank produksjon) er bygget opp rund elementene redusert sløsing, produksjon til riktig tid og ikke i større volumer enn nødvendig, pluss en sterk kundeorientering.

Går egne veier
– Industriselskaper verden over begynte tidlig å kopiere Toyotas system. Men i dag utvikler selskapene i økende grad sine egne bedriftsspesifikke produksjonssystemer, i erkjennelse av at de aldri kan bli bedre enn originalen, og av at Toyotas prinsipper ikke passer 100 prosent i alle bransjer, forklarer Netland.

Hovedinnlederne på workshop’en i Trondheim er Ebly Sanchez fra Volvo Technology/Volvo Producton System Academy, og Netland selv.

Seminaret arrangeres av Globaliseringsprogrammet ved NTNU, Forskningsrådet samt forskningsnettverket Smartlog og SFI Norman (ett av Norges sentre for forskningsdrevet innovasjon), to prosjektorganisasjoner som begge ledes fra SINTEF. 

Av Svein Tønseth