Til hovedinnhold
Norsk English

Vindkraftbedrifter skal lære av bilindustrien

Bilindustriens erfaringer innen produksjonslogistikk kan bli nyttige i vindmøllesektoren, ifølge deltakerne i forskningsprogrammet PowerUp. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Metoder og løsninger fra tradisjonell masseproduksjon skal hentes fram og spesialtilpasses for å styrke konkurranseevnen til bedriftene i den midtnorske ”vindklyngen”.

Dette er målet for vindforskningsprosjektet ”PowerUP – Effektive verdikjeder for offshore vindmøller” som nå har fått sju millioner kroner i støtte fra Regionalt forskningsfond Midt-Norge.

Regionalt samarbeid
Prosjektet er et regionalt forskningssamarbeid. SINTEF Teknologiledelse har prosjektledelsen og samarbeider med NTNU, Møreforskning, Høgskolen i Molde og industrielle aktører.

Repetisjon og standardisering
– I motsetning til offshoreprosjekter i petroleumsindustrien, vil vindprosjekter bestå av en serie tilnærmet like installasjoner. Dette gir store muligheter for repetisjon og standardisering. Ved samarbeid over bedriftsgrensene kan også stordriftsfordeler oppnås. Bedre samarbeid i verdikjeder er viktig fordi dette gjør det mulig å oppnå forbedret informasjonsflyt og materialflyt i innkjøp, produksjon, og installasjon av vindmøller, forklarer prosjektleder Erlend Alfnes ved SINTEF Teknologiledelse.

Fra et logistikkperspektiv innebærer satsingen på vindmøller i Midt-Norge flere utfordringer, som prosjektet har tatt mål av seg til å håndtere.

Impulser fra bilindustrien
– Styring og utforming av systemer for komponentproduksjon, sammensetning, og installasjon av vindmøller vil kreve innovative løsninger. Men heldigvis går det an å bygge videre på gode løsninger som er utviklet for andre serieproduserende virksomheter. Her er det spesielt i bilindustrien det kan bli aktuelt å hente impulser.  Masseproduserende industri, og spesielt bilindustrien, har oppnådd betydelige besparelser i de siste 20 årene ved å innføre en mer effektiv produksjonslogistikk, sier Alfnes.

Kostnads- og ressurseffektivitet
Ambisjonen for prosjektet er i følge Alfnes å komme opp med løsninger som kan gi følgende gevinster for industrien som utgjør ”vindklyngen” i Midt-Norge:

• Mer kostnadseffektiv produksjon, sammenstilling, og installasjon av offshore vindmøller
• Økt ressurseffektivitet og bedre flyt gjennom synkroniserte og optimale verdikjeder
• Økt konkurranseevne for bedriftene i klyngen

Industriedeltakerne i prosjektet representerer en stor del av verdikjeden for vindmøller. Forskningsmiljøene som deltar dekker forskningsområdene: samarbeid i verdikjeder, planlegging og styring, samt optimering.

Bak PowerUP står:
SINTEF
NTNU
Høgskolen i Molde
Møreforskning Molde
GE Wind Energy (Norway) AS i Trondheim og Verdal
Fiskerstrand BLRT AS på Fiskarstrand
Aker Solutions ASA i Verdal
AS Delprodukt i Verdal og Orkanger

 

 


 Av Svein Tønseth