Til hovedinnhold
Norsk English

Tungvektere innen forskning på CO2-håndtering etablerer allianse

Sammen har de 450 vitenskapelig ansatte som forsker på CO2-håndtering. Foto: Gry Karin Stimo / SINTEF
Forskningsinstituttene SINTEF i Norge, TNO i Nederland og IFP Energies nouvelles i Frankrike forener sine krefter i nyetablerte ”Tri4CCS Alliance” for å bidra til trygg og kostnadseffektiv fangst, transport og lagring av CO2.

Sammen om CO2-håndtering: Her er de tre alliansepartnerne representert ved Jan Mengelers, adm. direktør i nederlandske TNO, konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF og Maurice Boutéca, direktør i franske IFP Energies nouvelles. Foto: Gry Karin Stimo / SINTEF.

De tre instituttene bistår energiselskaper, utstyrsleverandører og myndigheter med forskning og innovasjon knyttet ti CO2-håndtering – det vil si kommende fangst, transport og underjordisk lagring av CO2 fra fossilt fyrte kraftverk og prosessindustri.


Innenfor disse fagfeltene har SINTEF, TNO og IFP totalt 450 vitenskapelig ansatte, som samlet omsetter tjenester for 60 millioner euro per år.

Demonstrasjons- og fullskalaanlegg
– Sammen er vi store nok til å takle de vitenskapelige utfordringene som kommer når Europa i løpet av de nærmeste årene skal sette i drift sine planlagte demonstrasjons- og fullskalaanlegg for CO2.-håndtering, sier alliansens talsmann Nils A. Røkke, klimadirektør i SINTEF.

Hensikten med alliansen er å tilby et komplett tjenestetilbud innen forskning på CO2-håndtering, primært for industrielle aktører i Europa og globalt.

Viktig redskap i klimakampen
Røkke viser til anslag fra Det internasjonale eneribyrået (IEA) som sier at energieffektivisering og fornybar energi alene ikke vil være nok til å hindre en temperaturøkning på jorda som overstiger to grader.

– IEA er helt klar på at -håndtering blir et viktig redskap i verktøyskrinet som vi trenger for å vinne klimakampen. Men flere utfordringer gjenstår på veien mot en realisering av CO2-håndtering, og i dette perspektivet vil etableringen av allilansen utgjøre en forskjell, sier Røkke.

Trygt og kostnadseffektivt
Ifølge Røkke er kompetansen til alliansen spesielt viktig med tanke på å sikre at fangstanlegg blir miljøvennlige og så kostnadseffektive som mulig, og tilsvarende viktig når det gjelder overvåking av den lagrede CO2en.

– Forskningsresultater vil være avgjørende for å sikre aksept hos publikum for underjordisk lagring av CO2. Også i denne sammenhengen blir arbeidet til alliansen viktig, sier Røkke.

Store laboratorieanlegg
Klimadirektøren i SINTEF understreker at de tre alliansepartnerne hver for seg disponerer store laboratorie- og testanlegg som utgjør en stor verdi i videre forskning og for markedet.

Følger opp fullskala lagring
Medlemmene av alliansen deltar i oppfølgingsprosjekter knyttet til fullskala lagring av CO2 fra gassfeltene Sleipner og Snøhvit utenfor kysten av Norge, og den onshore-baserte lagringen av CO2 i In Salah i Algerie og i Lacq i Frankrike.

– Samlet besitter alliansen kunnskap om geologi i lagringsforhold i ulike geografiske områder. Med denne bakgrunnen kan vi tilby våre tjenester i mange deler av verden, sier Nils A. Røkke, talsmann for ”Tri4CCS Alliance”.

Av Svein Tønseth