Til hovedinnhold
Norsk English

Trafikksikkerhetspris til SINTEF-forsker

Dagfinn Moe, SINTEF har blitt vinner av ”Ta vare på livet”- prisen for 2011. Prisen vil bli delt ut i Stortinget 11. mai av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Trafikkorganisasjonen ”Ta vare på livet”, er en del av stiftelsen Jannickes Minnefond som årlig deler ut en pris til privatpersoner eller organisasjon.

Formålet med prisen er å løfte fram enkeltpersoner/organisasjoner som har satt trafikksikkerhet i fokus på en slik måte at det har påvirket og redusert ulykkesstatistikken.

Svært synlig i mediebildet
I en pressemelding forfattet av daglig leder i trafikkorganisasjonen ”Ta vare på livet”, Jan Egil Omdal, sies det om vinneren:

”Dagfinn Moe er seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn i Trondheim. Han titulerer seg som adferdsviter, og har i en årrekke vært med å sette dagsorden gjennom sitt utadrettede forskningsarbeid.

Dagfinn var en av de første som begynte å forske på ungdom og risikoadferd i trafikken og er svært synlig i mediebildet blant annet for sine studier knyttet til kjøreadferd til unge bilførere.

Han har blitt et kjent navn for mange, spesielt for de som er opptatt av trafikkulykker og risikoadferd i trafikken. Som atferdsforsker har han skaffet seg gode kontakter innen politi- og trafikkmyndigheter, og han benyttes ofte som ressursperson innenfor trafikksikkerhetsarbeidet.”


Bred forskningserfaring
Dagfinn Moes brede forskningserfaring trekkes fram:

” Forskningen har omfattet temaer som risiko- og ulykkesanalyser, dybdestudier av trafikkulykker, studier av kjøreatferd med relasjon til hjernens struktur og funksjon, føreropplæring, kjøresimulator og dataspill, evaluering av kampanjer, stressmålinger, Intelligente førerstøttesystemer (ADAS), HMI (Human Machine Interface) og ITS (Intelligente transportsystemer). ”


Premissleverandør
Og i begrunnelsen sies det også noe om Moes arbeidsområde utenom sitt daglige arbeidssted:

”Dagfinn foreleser i trafikkpsykologi ved trafikklærerutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, noe han har gjort siden 1982.

Han har vært en premissleverandør for trafikkpsykologien i den norske trafikklærerutdanningen og i norsk føreropplæring generelt i mange tiår. Hans forskningsresultater om trafikantadferd har raskt blitt integrert i trafikklærerutdanningen for deretter å bli implementert i opplæringsprogrammer innen myndighetenes strategi for bedre sikkerhet på veg. Dagfinn er i tillegg en populær foreleser og innleder ved så vel nasjonale som internasjonale konferanser. ”