Til hovedinnhold
Norsk English

Trådløs kontroll av prosesser

Ved overgang til trådløs kommunikasjon kan for eksempel kabling på skip forenkles vesentlig
Styringssystemer på skip, i fabrikker, eller på plattformer krever i dag dyre installasjoner og flere kilometer med kabling. Men nå blir det en endring.
 Ved overgang til trådløs kommunikasjon kan for eksempel kabling på skip forenkles vesentlig.

 

Et nystartet prosjekt med Statoil, SINTEF, Kongsberg Maritime, ABB og Det Norske Veritas skal nå bringe trådløs prosesstyring et stykke videre.


Kostbart
Når nytt utstyr skal installeres i båt eller fabrikk, trenges det kobling mellom instrumenter og styresystemer for å få prosessene til å gå som de skal. Denne koblingen oppnås gjennom kabling.

Et styringssystem på et skip kan alene kreve en kabel på 50-60 kilometer, og det er dyrt å trekke kabler som krever stillaser, må gå gjennom brannsikre skott og krever tetting.

-På en oljeplattform kan en sensor som skal installeres kanskje komme på kr. 10 000, mens selve installasjonen kan bli mere enn det tidobbelte på grunn av kabling, opplyser Geir Mathisen på SINTEF IKT.

Fleksibilitet
Om trådløs prosesskontroll benyttes, kan behovet for kabling reduseres – og dermed også kostnadene. Samtidig vil man oppnå mye større fleksibilitet og det vil bli enkelt å endre og vedlikeholde prosesser.

Et godt eksempel er olje- og gassutvinning der det benyttes sensorer som styrer produksjonssystemet, og der man kontrollerer om det produseres riktig mengde olje og gass, om det skal strupes inn eller om tilførsel kanskje skal stenges?

På skip kan kablingen forenkles vesentlig ved overgang til trådløs kommunikasjon. Dette gjelder både innen områder på skipet – så som i maskinrom, på dekk og på bro, - og også mellom de ulike områdene. Spesielt vil tilleggsinstallasjoner og oppgraderinger bli enklere å utføre.


Prosjekt skal gi erfaring
Bakgrunnen for det nye prosjektet er at miljøene mangler gode løsninger og er lite fortrolige med avansert trådløs prosesstyring.

På skip og plattformer skal prosesser godkjennes av Veritas, og siden regelverket per i dag ikke er rettet mot trådløs styring, er ønsket at prosjektet både skal gi kunnskap og skape aksept for trådløs teknologi. 

- I prosjektet skal vi ha fokus på fire industricase. I tillegg vil det bli kjørt to pilotinstallasjoner med lukket sløyfestyring, forteller Geir Mathisen.

ABB eier prosjektet som er delfinansiert av Norges forskningsråd, og som vil gå fram til 2013. SINTEF vil bidra med arbeid rundt styresystemer, trådløs kommunikasjon og systembygging.

Se: (www.wiconproject.com)

Se: