Til hovedinnhold
Norsk English

Tåler huset ditt høstregnet?

Mangelfull tetting rundt vinduene har gitt lekkasjer og oppfukting av veggen under. Foto: SINTEF Byggforsk
Fuktinntrengning som følge av store nedbørsmengder fører til mange kostbare fuktskader på norske hus hvert år. Både kjellervegger, fasader og tak er utsatt. Står ditt hus trygt i høstregnet?

Fukt kan lett medføre omfattende skade på en bygning. Ofte fører fuktskadene også til et skadelig inneklima og til helseproblemer. Derfor er det svært viktig å håndtere fuktskader på riktig måte.

Kjellervegger utsatt
Kjellervegger kan få skjemmende saltutslag, pussavskalling, muggvekst og råtesopp hvis regnvannet får renne fritt inn i veggen. Har kjellerveggen bindingsverk av tre og mineralullisolasjon på innsiden, kan den få store mugg- og soppskader som det tar lang til å oppdage. Sørg for at kjelleren er godt ventilert, slik at fuktnivået holdes i sjakk og slik at du unngår spredning av muggsporer til lufta i rommene over.

Sørg også for at:
• vann fra taknedløpet ikke slippes rett ned på bakken
• takrenner ikke er tettet av løv
• terrenget heller ut fra ytterveggen
• dreneringen er tilstrekkelig

Fasader får lett skader
Fasader med luftet trekledning kan få mugg- og råteskader dersom regnvannet ikke dreneres riktig ut og materialene ikke får tørke opp skikkelig etter regnet. Slike vegger bør alltid ha totrinnstetting.

Sørg også for at:
• horisontale lekter ikke sperrer for ventilasjon og drenering
• luftespalta bak kledningen er stor nok
• kledningen ikke går for langt ned mot bakken, og aller helst er skråkappet for avrenning
• endeveden er godt nok overflatebehandlet

Fasader med tegl får skjemmende fuktroser ved og algevekst i fugene ved inntrengning av regnvann, og organisk materiale inne i veggen kan få mugg- og soppskader hvis vannet får trenge helt inn. Er fuktinnholdet i veggen for høyt når vinterkulda setter inn, kan teglen dessuten få frostskader.

Sørg for at:
• luftespalta er tilstrekkelig bred
• mørtelpølser og mørtelsøl ikke sperrer for lufting og drenering

Murfasader med inntrengning av regnvann er utsatt for puss- og malingsavskalling, frostsprengning, algevekst og saltutslag. Dessuten får de gjerne skader på veggen innenfor i form av fuktflekker og blærer i overflatebehandlingen.

Sørg for at:
• pussen eller malingen er tilstrekkelig regntett
• overflatebehandlingen og murverket ikke har sprekker eller skader
• vinduer, dører og beslag er riktig utført
• bevegelsesfuger er tette

Vinduer utsatt for lekkasjer
Vinduer er veldig utsatt for regnlekkasjer, og kan typisk få malingsavflassing og råte i karm, ramme og omliggende veggflater. Særlig kan mangelfull tetting rundt vinduet føre til store skader i veggkonstruksjonen under vinduet. Utvendig bør vinduer alltid ha totrinnstetting. Feil plassert eller utformet sålbenkbeslag eller vannbrett fører også ofte til lekkasjer.

Sørg også for at:
• lufttetningen er riktig utført
• materialene er hensiktsmessige
• beslag har tilstrekkelig oppbrett
• beslagskjøter er utført med omlegg – ikke med fals
• vinduer i skallmurer og forblendinger har drensrenne over

Pass på taket
Både skrå og kompakte tak er utsatt for regnvannlekkasje gjennom utettheter rundt piper, luftekanaler og andre gjennomføringer. Ved samtidig kraftig regn og vind, kan regnvannet trenge inn under takstein eller liknende tekning og føre til unngå råteskader og videre lekkasje.  Kompakte tak med asfalttakbelegg og takfolie forutsetter at tekningen er helt tett, særlig der det kan bygge seg opp vanntrykk over hullet.

Sørg for at:
• takstein og liknende tekning ikke har svakheter i overganger eller andre unødige utettheter
• det er god tetting mellom undertak og gjennomføring
• sveiseskjøter i takbelegg er tette
• gjennomføringer og overganger er nøyaktig utført
• kompakte tak har riktig fall
• sluk i kompakte tak ikke er tettet av løv

Mer om symptomer på regnvanninntrengning, utbedring og fuktsikring av huset ditt, kan du lese om i håndboka Fuktskader – årsaker, utredning og tiltak. Boka er i stor grad basert på anvisninger i byggenæringens kvalitetsnorm, Byggforskserien.

Kontaktperson