Til hovedinnhold
Norsk English

Studie rundt "monstermast-saken" avdekker flere problemstillinger

Flere aktører brukte media som påvirkningsarena i stedet for formelle prosesser.
En studie utført av forskningssenteret for miljøvennlig energi, CEDREN, har analysert den formelle konsesjonsprosessen og mediedekningen rundt luftledningene gjennom Hardanger.

Sommeren 2010 fikk motstanderne av luftledningen Sima-Samnanger mye spalteplass i mediene, samtidig som regjeringen besluttet å foreta en fornyet gjennomgang av sjøkabelalternativet.


Alternativ kanal
Analysen fra SINTEF-forskerne i CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) viser at media har fungert som en alternativ kanal til den formelle konsesjonsprosessen. Her har motstandere av luftledningsalternativet kunne formidle sine meninger om myndighetenes forvaltningspraksis og endelige beslutninger.

Samtidig viser studien at flere av disse motstandere har valgt ikke å delta aktivt i den formelle prosessen. Analysen påpeker også at det faglige grunnlaget som har ligget til grunn for myndighetenes beslutninger, i liten grad har vært en sentral referanse i media.


Problemstillinger
Basert på analysen stiller forskerne Audun Ruud, Jens Jacob Kielland Haug og William M. Lafferty ved SINTEF Energi, spørsmålet om uformelle kanaler er i ferd med å ta over for formelle prosedyrer, og hva dette i så fall vil bety for kommende konsesjonssaker.

Kunne en tidligere politisk avklaring, som har vært etterlyst av både motstandere og tilhengere av den omsøkte luftledningen, for eksempel ført til et mindre konfliktnivå i mediene sommeren 2010 og en større legitimitet til konsesjonsprosessen?


Anbefaling

Forskerne anbefaler at videre forskning bør se nærmere på disse spørsmålene for å finne frem til mere rasjonelle prosesser for håndtering av nettutviklingsprosjekter.

Her kan du lese rapporten