Til hovedinnhold
Norsk English

Smelteverksbransjen snuser på naturgass

Naturgassprosjektet er ett av flere store forskningsprosjekt som skal gjøre norske ferrolegeringsverk enda mer energieffektive. Prosjektene belyses på et energi- og miljøseminar i Oslo 26. og 27. september.
Norsk ferrolegeringsindustri går nye veier for å bli mer energieffektiv. NTNU/SINTEF skal nå klarlegge om det er mulig å redusere energiforbruk og CO2-utslipp ved å utnytte naturgass i smelteverkene.

Ferrolegeringsbransjen inviterer til diskusjon om industriens rolle i den videre teknologiske utviklingen i Norge. 27. september blir det paneldebatt på et nasjonalt energi- og miljøseminar i Oslo, med tunge navn på deltakerlista. Foto: Thor Nielsen 

Det nylig igangsatte forskningsprosjektet vil bli presentert på et nasjonalt seminar i Oslo i slutten av måneden.

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd og Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF), en sammenslutning som samler alle aktørene i Norge innenfor ferrolegeringsbransjen.


Sjuårig prosjekt

Det unike prosjektet skal avklare i hvilken grad naturgass kan innpasses i den eksisterende produksjonsprosessen i smelteverkene eller legge grunnlaget for utvikling av nye og mindre energikrevende prosesser.

Naturgassprosjektet er sjuårig. Den første fasen, som skal avklare potensialet for bruk av naturgass ved smelteverkene, avsluttes med en evaluering etter to år.


Konferanse om energieffektivisering

Prosjektet er ett av flere store forskningsprosjekter som er igangsatt for å gjøre ferrolegeringsverkene i Norge enda mer energieffektive. Prosjektene vil bli belyst under et energi- og miljøseminar som bransjen avholder i Oslo 26. og 27. september.

– Opprettholdelse og styrking av vår hjemlige ferrolegeringsindustri, er en av de mest effektive tiltakene Norge kan bidra med for å få ned de globale klimagassutslippene.  Verkene i Norge er nemlig mer energieffektive og produserer med lavere CO2-utslipp enn tilsvarende industri andre steder. Men med tanke på konkurranseevnen er det viktig å kutte energiforbruket ytterligere. Hele seminaret i Oslo handler om hvordan dette kan gjøres, sier SINTEF-forsker Eli Ringdalen, medlem i arrangementskomiteen bak seminaret som går i regi av FFF.


Betydelig potensial for energieffektivisering

Ferrolegeringsverkene i Norge eksporterte metall til en verdi av 33, 5 milliarder kroner i 2009. I 2007 brukte de 6,9 TWh elektrisk kraft.

– En undersøkelse gjort av det internasjonale konsulentfirmaet McKinsey viste nylig at mulighetene for energieffektivisering i denne delen av norsk industri er store. Men hvor lett disse mulighetene lar seg realisere, avhenger også av politisk bestemte rammebetingelser, og konferansen vil belyse også dette, sier Ringdalen.

Konferansen avsluttes med en paneldebatt om industriens rolle i den videre teknologiske utviklingen i Norge. Her deltar blant annet adm. direktør Arvid Hallen i Norges forskningsråd, adm. direktør Helge Åsen i Elkem og konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.


Av Svein Tønseth