Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs pris for fremragende forskning gikk til nanoforskere

Ferdinand Männle (t.h.) og Christian Simon, begge på SINTEF Materialer og kjemi, tok imot prisen. Kollega Jest Beylich kunne ikke møte. Fotograf: Thor Nielsen.
Ferdinand Männle, Jest Beylich, og Christian Simon har vunnet SINTEFs pris for fremragende forskning 2010 for sitt arbeid med FunzionNanoTM teknologien.

I begrunnelsen heter det:

”Prisen tildeles kandidatene for deres utvikling av den generiske teknologiplattformen FunzioNanoTM .. Forskningen er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom NANOMAT-programmet, og  teknologien har dannet grunnlag for fremragende nyskaping i flere kommersialiserte produkter, og spesifikt for en ny og mer miljøvennlig husmaling som ble lansert på markedet i 2010.

Teknologien tar utgangspunkt i en kostnadseffektiv syntese av hybride nanopartikler med varierende overflatefunksjonalitet. Avhengig av overflatemodifiseringen kan partiklene benyttes for å tilføre polymere materialer nye eller forbedrede egenskaper.

Teknologien fikk et gjennombrudd i 2010 ved lansering av den første virkelige storskala industrielle applikasjonen i form av en ny husmaling med redusert emisjon av flyktige organiske komponenter.

Samtidig tilfredsstiller malingen strenge krav med tanke på malingens bestandighet, levetid og kost.

Produktet representerer den første storskala produksjon av nanopartikler i Norge. Nanopartiklene er formulert slik at de er fullstendig integrert i polymermatriksen, slik at de ikke gir noen helsemessig eller miljømessig risiko.

Teknologiplattformen har et stort potensial i andre applikasjonsområder, og har blant annet blitt benyttet for å gjøre plastmaterialer nedbrytbare”.

Publisert av: Åse Kirsti Dragland (28. april 2011 kl. 11:13)