Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF styrker seg i Brasil

Næringsminister Trond Giske forestår åpningen som markerer fødselen til SINTEFs brasilianske datterstiftelse. Konsernsjef Unni Steinsmo er fornøyd tilskuer. Foto: SINTEF
SINTEF etablerer en forskningsstiftelse i Brasil, med base i Rio de Janeiro. Instituto SINTEF do Brasil blir viktig for SINTEFs posisjon i et internasjonalt forsknings- og utviklingsmarked, sier konsernsjef Unni Steinsmo.

Næringsministeren mingler sammen med SINTEFs to nøkkelpersoner i Brasil. Til venstre Øyvind Hellan som leder stiftelsen Instituto SINTEF do Brasil. Til høyre Lilia Nicolli som leder MARINTEKS datterselskap i Rio. Foto: SINTEF

Den offisielle åpningen av SINTEFs brasilianske forskningsstiftelse ble foretatt i Rio av nærings- og handelsminister Trond Giske i går – torsdag 17. februar.

Viktig marked for forskning og utvikling
SINTEFs interesse for Brasil skyldes i første rekke at det er et stort og voksende FoU-marked innen olje og gass.

Det vil være stort behov for videre teknologiutvikling i årene som kommer, på linje med det som har vært tilfelle på norsk kontinentalsokkel de siste 40 årene.

– Aktiviteten er stor innenfor olje- og gassektoren. Det er på brasiliansk sokkel de store funnene i verden nå gjøres, sier Steinsmo. 

Teknologi- og innovasjonsland
Konsernsjefen påpeker at landet har 200 millioner innbyggere, hvorav mange inntil nylig levde under fattigdomsgrensa.

– Brasil har en bevisst politikk med teknologi og innovasjon som virkemiddel for å bedre vilkårene i samfunnet.  Landet utvikler- og etterspør kompetanse på de fleste områdene SINTEF opererer på, sier Steinsmo.

Tett samarbeid
SINTEF har vært aktiv i Brasil de siste 25 årene, og har hatt tilstedeværelse gjennom selskapet MARINTEK do Brasil siden 2007. Dette selskapet og den nye, brasilianske forskningsstiftelsen skal arbeide tett sammen.

Målet er å utvikle et sterkt og attraktivt FoU-miljø i samarbeid med brasilianske og internasjonale partnere. 

Det er etablert samarbeid med blant annet selskapene Petrobras og Statoil i Brasil; samt forskningspartnerne COPPE/UFRJ, Pontifical Catholic University, Universidade de Sao Paulo og Instituto de Pesquisas Tecnologicas.

Petroleumsfokus fra starten
Instituto SINTEF do Brasil vil innledningsvis ha sitt fokus rettet mot petroleumssektoren. Fagområdene som blir representert fra starten, er materialteknologi, strømningsteknikk, marin miljøteknologi og petroleumsteknologi.

På lengre sikt er det naturlig å satse også på områder som fornybar energi, havbruk samt fangst og lagring av CO2.

Brasiliansk personell
Steinsmo forklarer at arbeidsstokken i størst mulig grad skal være brasiliansk.

– Til å begynne med vil det være behov for ekspertise fra moderorganisasjonen i Norge, men det er det vår ambisjon å øke bemanningen i Brasil etter hvert.

I starten er det fire ansatte i Instituto SINTEF do Brasil. I løpet av fem år er ambisjonen for det samlede SINTEF-miljøet å vokse til omkring 40 ansatte.