Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-seminar 8. desember: Kommunikasjon og samhandling ved katastrofer

Tid: kl. 14.00 - 16.00 Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgt. 30

Terrorhandlinger. Jordskjelv. Tsunamier. Skogbranner. Norge og verden må være forberedt på nye ulykker og katastrofer.

Tverrfaglig redningstjeneste ved store aksjoner praktiseres på omtrent samme måte i dag som for 20-30 år siden.

Det må utvikles teknologi for å forbedre kommunikasjon og samhandling slik at innsatsledere og politi/ brann/helse-etater skal få bedre mulighet til å redde liv og begrense skadeomfang. Hvordan komme i gang med arbeidet?

 

FOREDRAG:

- Hvordan samhandler politi, brann og helseetatene i dag?
v/ Brigadesjef John Henrik Francke, Beredskapsavdelingen, Oslo Brann og Redningsetat

-Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom nødetatene?
v/ Fagdirektør Finn Mørch Andersen,  Rednings- og beredskapsavdelingen, Justis- og politidepartementet:

- Hvordan kan forskning bidra til å kartlegge mangler og utvikle en bedre tjeneste?
v/ Forskningsleder Jan Håvard Skjetne, SINTEF IKT