Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF på plass i Sykkylven

Bildet er hentet fra møbelprodusenten Ekornes sitt utviklingsprosjekt for automatisert søm. og viser roboter i arbeid.
SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) etablerer seg i Sykkylven. Forskerne vil gjerne være med på å utvikle industrien i regionen.

Gjennom mange år og via flere Forskningsråds-prosjekt, har SINTEF samarbeidet med Ekornes som er selve giganten i regionen.

SRM  har også hatt prosjekt rettet mot Rolls Royce Marine, og i dag kjøres det et innovasjonsprosjekt i næringslivet (BiP) sammen med Kleven Maritime. I tillegg har forskerne intensjoner om å få i gang prosjekter mot flere andre bedrifter i regionen.

– Vi har sett at samarbeidet mellom forskning og lokal vareproduserende industri har mye for seg, og næringslivet så svært positivt på vårt ønske om å sitte litt nærmere og få et fotfeste i regionen rundt Sykkylven, forteller markedsdirektør Tor Giæver i SINTEF Raufoss Manufacturing.

Bemannet kontor
Forskningsinstituttet diskuterte saken med Ekornes og Sykkylven Industri og Næringslag (SINL) som rommer 42 medlemsbedrifter i Møre og Romsdal. Sammen fant de ut at de ville gjøre noe med dette.

I dag er derfor Leif Riksheim engasjert som prosjektleder for satsingen, og bemanner kontoret i Sykkylven, som medfinansieres av blant andre Sykkylven kommune, SINL og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Leif Riksheim har bakgrunn fra ledende stillinger i bank, og har i tillegg til utstrakt erfaring fra styrearbeid, vært rektor ved Handelshøyskolen BI i Ålesund, samt adm. dir. ved Ulstein Brattvåg AS.


Kartlegging av muligheter
En målrettet kartlegging av bedriftene vil være første steg i arbeidet.
Ut fra ønsker som de lokale bedriftene har kommet med, har Riksheim allerede skissert noen mulige utviklingsprosjekt.

Nå skal SINTEF Raufoss Manufacturing se på mulighetene for i bidra i disse prosjektene  samt legge planer for nye prosjektmuligheter framover.