Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF med i ny FME – ”energilandslag” med samfunnsperspektiv

CenSES skal hjelpe Norge i landets satsing på utslippsfrie energikilder.
SINTEF er partner i ett av de tre nye nasjonale sentrene for miljøvennlig energi (FME) som ble utvalgt i dag. Det virtuelle forskningssenteret CenSES legger vekt på studier og beslutningstøtte som fremmer et nytt bærekraftig energisystem

En forutsetning for et nytt og mer miljøvennlig energisystemi verden er at nye teknologier og et nytt energisystem blir forstått, akseptert og brukt av offentligheten.

CenSES integrerer innsikt fra energiøkonomi, energisystemanalyse, statsvitenskap, sosiologi, innovasjonsstudier, teknologi- og vitenskapsstudier. Hovedmålet er å bedre beslutningsunderlaget for framtidens energistrategi, på bruker– og systemnivå, for beslutningstakere både i industrien og det offentlige.

To SINTEF-miljøer deltar
NTNU er prosjektansvarlig for CenSES med professor Asgeir Tomasgard som senterleder. I bistilling er Tomasgard seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Anvendt. økonomi.

SINTEF er partner i senteret, med deltakelse fra både SINTEF Energi og SINTEF Teknologi og samfunn er partnere i senteret.

– Viktige aspekter
Konserndirektør Tonje Hamar ved SINTEF Teknologi og samfunn sier det er svært viktig at det nå etableres FME-sentre med fokus på samfunnsmessige aspekter ved energi- og miljøutfordringene.

– Samfunnet har krav på helhetlige analyser, og det er viktig å få med samfunnsvitenskapelig kunnskap i beslutningsgrunnlaget for framtidens energistrategier, sier Hamar.

– Sterkt partnerskap
Hun legger vekt på at deltakelse i CenSES utgjør en viktig investering for SINTEF, som har bidratt tungt i utviklingen av senteret.

– Det er et sterkt partnerskap som nå skal samarbeide videre om langsiktige forskningsoppgaver på dette viktige feltet, sier Hamar.

Her er resten av laget
Deltakere sammen med NTNU og SINTEF i CenSES er IFE (Institutt for energiteknikk), NHH (Norges Handelshøyskole), SNF (Samfunns- og næringslivsforskning AS), Universitetet i Oslo og Høgskulen i Sogn og Fjordane/ Vestlandsforskning.

Øvrige nye sentre
De tre nye sentrene som olje- og energiminister Terje Riis-Johansen lanserte i formiddag, FME Samfunn, har alle en samfunnsvitenskapelig tilnærming til de energipolitiske utfordringene.

De to andre sentrene er:

Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE). Vertsinstitusjon: Frisch-senteret. I dette senteret er SINTEF Energi underleverandør.

Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy (CICEP). Vertsinstitusjon: CICERO