Til hovedinnhold
Norsk English

Setter ny standard for rørledningsdesign

Foran Vidar Osen i SINTEF-knoppskuddet LINK og styreformann Jack Ødegård gjenskapes et lab-forsøk der et stykke av en trykksatt rørledning med sprekk utsettes for bøying. Foto: Thor Nielsen
Mangeårig forskning på bruddmekanikk gir nå nytt beregningsverktøy. Programvaren gjør det mulig å beregne faren for brudd i rørledninger langt mer nøyaktig enn dagens metoder, ifølge SINTEF-miljøet som står bak.

Beregningsprogrammet lanseres i disse dager. 

Nær et kvart århundres forskning på bruddmekanikk er nedfelt i den nye programvaren, sier forskningsdirektør Jack Ødegård ved SINTEF Materialer og kjemi.

Han er styreformann i LINKftrAS. Det ti år gamle spin-off-selskapet fra SINTEF og NTNU har utviklet beregningsverktøyet i nært samarbeid med moderinstitusjonene. Selskapet har ifølge styreformannen klart å slå mange fluer i ett smekk:

– Det nye programmet gjør det mulig å optimalisere både design, produksjon, installasjon og drift av rørledninger på en kostnadseffektiv måte. Samtidig gir det god kontroll over de faktorene som har betydning for sikkerhet mot brudd og lekkasjer i rørledninger, sier Ødegård.

Nyvinningen er en ny versjon av et beregningsprogram som selskapet alt har vært på markedet med i flere år.

"Mot strømmen"
Ødegård synes det er spesielt hyggelig å legge fram nyheten om det nye beregningsprogrammet (LINKpipe) i ei tid der Petroleumstilsynet stadig oftere stiller spørsmål ved sikkerhetsnivået i offshore-bransjen.

– Verktøyet gir ingeniørene langt bedre beslutningsunderlag enn før, når de for eksempel skal beregne om gitte materialdefekter i sveiseskjøtene vil tåle de kreftene rørledningen utsettes for under installasjon og drift, sier Ødegård.

Statistiske sikkerhetsvurderinger
Et annet fortrinn med dette neste generasjons verktøyet, er ifølge Ødegård effektiviteten i bruk:

– Automatiserte rutiner gjør at man i praksis kan kjøre omfattende parameterstudier med 1000-vis av enkeltanalyser, med samme tidsforbruk som man tradisjonelt har brukt på noen få analyser. Dette åpner for grundige statistiske vurderinger av bruddsannsynlighet – en unik og kraftfull opsjon, fremhever forskningsdirektøren.

Store kunder i oljeindustrien
LINKftrAS har i dag tre fast ansatte, inklusive en påtroppende CEO som begynte 1. desember. Selskapet har ti lisenser ute på sin forrige versjon av programvaren/beregningsprogrammet hos kunder i inn- og utland, herunder store internasjonale oljeselskaper, rørkontraktører og ingeniør-/designselskaper.

– LINKftr AS inngikk i september en world-wide distribusjonsavtale med DNV Software, som er en ledende aktør for utvikling av programvare for risikohåndtering. Vi forventer at Det Norske Veritas sin globale tilstedeværelse, sammen med en ny markedsrettet CEO i LINK, vil representere et gjennombrudd i selskapets internasjonale eksponering og salg, sier styreformann Ødegård.

Ambisjon: å bli markedsleder
Jack Ødegård legger ikke skjul på at han har store ambisjoner på selskapets vegne.   

– Målet er å gjøre beregningsprogrammet LINKpipe til markedsleder. Intet mindre. Det nye programmet har alle forutsetninger for å bli den neste industristandarden på området, sier Ødegård.

Av Svein Tønseth