Til hovedinnhold
Norsk English

Planlegg neste vinter nå!

Slike istapper er et klart tegn på at noe bør gjøres med taket. Foto: SINTEF Byggforsk
Har huset ditt mange, lange istapper? Da er det stor sjanse for at taket ikke fungerer som det skal, og at det kan lønne seg å gjøre tiltak som for eksempel å etterisolere.

I løpet av vinteren har det i store deler av landet vært flere kuldeperioder med mye snø. Dersom taket ikke fungerer som det skal og har stort varmetap eller dårlig lufting, kan dette føre til isdannelser. En slik vinter kan derfor på mange måter være en test av takets funksjonalitet. Dersom alt er bygget riktig, skal ikke nyere hus ha problemer med istapper.

– Is kan ødelegge takrenner og nedløp, og i tillegg skade taktekningen. Isdannelser ved takfoten kan demme opp for smeltevann fra lenger opp på taket slik at lekkasjer oppstår. Istapper kan også gi farlig nedfall på beferdet område og må da fjernes snarest, advarer forskningsleder Vivian Meløysund ved SINTEF.

Hvorfor får vi istapper?
Skrå tak kan bygges ”kalde” med lufting i takflaten eller med kaldt loft. Alternativet er ”varme” tak, hvor SINTEF anbefaler innvendige varme nedløp. Dette er vanlig på for eksempel flate tak.

– Grunnen til at snø på kalde tak smelter selv om det er kuldegrader ute, er varmetransport innenfra. Smeltevannet fra snø på taket fryser til is når det kommer til takfoten hvor temperaturen er under frysepunktet. Tørr nysnø har opp mot samme isolasjonsverdi som vanlig varmeisolasjon, og dermed kan temperaturen i nederste sjikt i snøen lett nå smeltepunktet om luftingen ikke er god nok til å holde undersiden av tekningen kald, sier Meløysund.

Den vanligste årsaken til varmetap innenfra er manglende eller lite isolasjon, utilstrekkelig lufting av taket, luftlekkasjer gjennom utettheter i dampsperren eller plassering av varmeavgivende installasjoner på loftet som f.eks. ventilasjonsaggregat. Årsaken kan også være en kombinasjon av flere uheldige forhold.

Flate tak må ha innvendige taknedløp
Det er en økende trend å bygge ”funkishus” med relativt flate tak. Selv med dagens høye isolasjonskrav og med noe økt luftespalte (utover 50 mm), kan man sjelden unngå snøsmelting på slike tak. Da må man i henhold til anvisningene i Byggforskserien bygge tak med innvendige varme nedløp.

– Man kan verken isolere seg bort fra eller lufte seg bort fra isdannelser på slike tak. Dersom man likevel velger å bygge flate tak med utvendige nedløp, gjør man seg avhengig av varmekabler i renner og nedløp. Varmekabler kan medføre mye ekstra kostnader til drift og vedlikehold, noe man kan unngå med å bygge tak med innvendige nedløp, opplyser Meløysund.

Etterisolering kutter klimautslipp
Sparepotensialet for norske boliger er beregnet til 3,7 TWh, viser en rapport fra SINTEF. Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering gi bedre komfort i tillegg til å senke energibehovet med om lag 20 prosent.

Er du lei av skyhøye strømregninger, bør du starte planleggingen av neste vinter allerede nå. Tips om hvordan du går fram og unngår fuktskader når du etterisolerer, kan finnes i faktaboka Etterisolering fra SINTEF.

Kontaktperson