Til hovedinnhold
Norsk English

Personvernet viker for effektive transportløsninger

En rapport fra SINTEF beskriver hvordan ulike aktører oppfatter risiko for krenkelse av personvern når de ferdes i trafikken.
Nesten fire av fem trafikkanter foretrekker løsninger som gir automatisk betaling for bom og ferge – selv om dette innebærer at de må gi fra seg personopplysninger.

Økt bruk av elektronisk registrering og lagring av data, gjør at det samles inn store datamengder i forbindelse med transport.

Dette gir en infrastruktur som åpner for å benytte teknologien til å registrere flere opplysninger, anvende opplysningene til nye formål eller at innsamlede opplysninger brukes av andre aktører.

Data kan overføres uten at den som registreres, merker dette. Ut fra personvernhensyn kan derfor de nye teknologiske mulighetene gi store utfordringer.


Stor tro på IKT-løsninger
SINTEF har foretatt en undersøkelse om hvordan myndigheter, leverandører av transporttjenester og brukere av slike tjenester  vurderer personvernet i intelligente transportsystemer. Prosjektet har vært gjennomført som en del av Statens Vegvesens etatsprosjekt ”Personvern og trafikk”.

I rapporten beskriver forskerne hvordan de ulike aktørene oppfatter risikoen for krenkelse av personvernet ved å ferdes i ulike transportsystemer der informasjons- og kommunikasjonsteknologi er tatt i bruk for å gjøre systemet sikkert og effektivt.

Undersøkelsen viser at det er stor tro på effekten av kameraovervåking som trafikksikkerhetstiltak, og løsninger som gir fordeler for den enkelte – som raske betalingsordninger og effektive bompasseringer, oppnår stor aksept.

Ordninger som fartssperre og automatisk trafikkontroll, får noe mindre aksept, men også her vinner IKT-løsningene over personvernet.