Til hovedinnhold
Norsk English

Passivhus: Motivasjonsseminar i Trondheim

Demonstrasjon av luftlekkasjer ved bunnsvill. Foto: Magnus Vågen
Miljøbyen Granåsen er navnet på en storstilt utbygging av ca 300 passivhusboliger i Trondheim. Utbygger er Heimdal Utbyggingsselskap (HUS). I forbindelse med start av 1. byggetrinn, ble det i regi av SINTEF Byggforsk arrangert et oppstartseminar for motivasjon av håndverkerne som skal i ilden.

En hel dag var satt av til arrangementet hvor formiddagen ble viet gjennomgang av prosjekterte konstruksjonsløsninger. Under kyndig ledelse av Sivert Uvsløkk fra SINTEF Byggforsk, ble prosjekterte løsninger gjennomgått, og i noen tilfeller korrigert på bakgrunn av tilbakespill fra tømrere hos Aasen Bygg AS som har hovedentreprisen i byggeprosjektet.


Interesserte og aktive deltakere på motivasjonsseminar i Trondheim. Foto: Tore Wigenstad

Tekniske entreprenører stilte også denne dagen, og også fra disse kom det innspill til praktiske forenklinger. Terje Broli, som er prosjektleder hos HUS, understreket i sitt innlegg viktigheten av å involvere også disse fagene, slik at montasje av de tekniske installasjonene ikke kommer i konflikt med de strenge tetthetskravene som gjelder for byggeriet. Arkitekt Anne Cathrine Nessmo fra Madsøe Sveen Arkitekter var også til stede, slik at endringsforslag og viktige presiseringer ble fanget opp før utsendelse av arbeidstegninger.

Etter lunsj gikk turen til laboratoriet, hvor blant annet termofotografering og tetthetsmåling ble demonstrert. I tillegg var det bygget opp noen prøvefelt hvor ulike metoder for vindusinnsettinger var gjennomført.

Styrker og svakheter ved de ulike variantene ble gjennomgått, før disse ble strippet og tømrerne selv fikk lov til å foreta en tetting. Hensikten her var å øve på planlagt løsning fra prosjektet. Ett lag fikk også anledning til å trykkteste arbeidet i klimaboks. Til tross for at vinduet ble utsatt for vind og regn ”hinsides” dimensjonerende forhold (selv i et lunefullt Trøndelag), holdt utførelsen tett, og arbeidet ble stemplet godkjent. Tiden i laboratoriet ble også nyttet til å gå igjennom tetteprodukter fra forskjellige leverandører hvor tape-produkter og mansjetter ble viet spesiell interesse.

Tilbakemelding fra deltakerne er at dette var en nyttig dag. Utbygger har gjennom hele planleggingsprosessen vært bevisst på å sikre en leveranse på det kvalitetsnivå passivhusstandarden krever, og arrangementet inngikk således som en del av kvalitetssikringen for å oppnå dette.