Til hovedinnhold
Norsk English

Pass på øynene!

Det er lett å glemme vernebrillene, samtidig ulike oppgaver gjerne krever ulike briller for å gi best mulig beskyttelse
Fremmedlegeme på øyet er en av de vanligst arbeidsskadene på legevakten i dag. Folk i bygge- og anleggsbransjen er spesielt utsatt.

I januar hyret Arbeidtilsynet inn SINTEF for å få en oversikt over de mest brukte øyevern innenfor bygg og anlegg. Tilsynet ønsket også å få presentert aktuell teknologi som kan bidra til å skape forbedringer.

Ole Petter Næsgaard på SINTEFs Helse-avdeling, har gått gjennom og sett på beskyttelse som benyttes i det daglige arbeidet av vanlige bygg og anleggsarbeidere. Studien har ikke tatt for seg briller mot sveising, metallsprut, etsende væsker og visse typer stråling.


Bredt produktspekter
En god vernebrille skal sitte tett og beskytte godt Den skal være lett og komfortabel, men samtidig robust. Brillen skal ikke dugge, må motstå riper, og samtidig ha et stort, godt synsfelt.

- Vi fant at det er en rekke store, internasjonale og seriøse aktører på markedet, forteller Næsgaard. – de tradisjonelle vernebrillene nærmer seg sportsbriller med bedre passform, komfort og estetikk. Hver produsent har et bredt produktspekter, men samtidig er det få øyevern som er radikalt forskjellige fra de andre.

Forskeren fant også at mange velger å bruke øyevern som er integrert i hjelmen. Fordelen med dette er at øyevernet alltid er tilgjengelig så lenge du har på hjelmen, og det faller ikke lett av. Ulempen er en dårligere passform og få justeringsmuligheter.


Anbefalinger
I følge Ole Petter Næsgaard er det mange utfordringer knyttet til bruk, oppbevaring og tilgjengelighet av briller.

– Det er lett å glemme vernebrillene, samtidig ulike oppgaver gjerne krever ulike briller for å gi best mulig beskyttelse. Det er ukomfortabelt å oppbevare briller i lommene, og brillene ripes lett opp. Det er også slik at hodeform og komfort varierer mye og at briller bør prøves av den enkelte før innkjøp.

Ellers har SINTEF følgende anbefalinger til Arbeidstilsynets videre arbeid med å identifisere gode og dårlige produkter: Gjennomfør en kartlegging som ser på produkter, oppbevaring, bruk og anskaffelsesrutiner knyttet til bruk av øyevern.  Intervju og observer brukerne for å finne deres faktiske behov knyttet til øyevern, og bruk denne innsikten senere til å utvikle bedre produkter.

- Det aller beste hadde vært å få utviklet løsninger som gjorde det enklere å ha brillen tilgjengelig til enhver tid – samtidig med at den var beskyttet, sier Ole Petter Næsgaard – men der er vi ikke i dag.