Til hovedinnhold
Norsk English

Oslo prøveby for hydrogenbiler

Oslos ordfører Fabian Stang og SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo innvier den nye hydrogenstasjonen. Foto: SINTEF / Werner Juvik
Drivstoff fra vann - jovisst går det an! Alt drivstoffet lages av vann i Oslos nye fyllestasjon for hydrogenbiler.

Snorklipping og tanking av hydrogenbil inngikk i den stilfulle åpningsseremonien utenfor SINTEFs forskningsbygg i Oslo. Fra venstre: Oslos ordfører Fabian Stang, konferansier Ole Andre Sivertsen og Jakob Krogsgaard fra det danske selskapet H2 Logic, som har laget hydrogenstasjonen. Foto: SINTEF / Werner Juvik

Stasjonen inngår i et europeisk prosjekt som bringer 17 elektriske biler til Oslo-området med hvert sitt lille utslippsfrie kraftverk under panseret. 

Eksosen fra bilene er rent vann!

Ny generasjon miljøbiler
De 17 elektriske bilene tilhører en ny generasjon hydrogenbiler, som bilindustrien er klar til å masseprodusere.

Til Oslo har bilene kommet som ledd i det største EU-finansierte demonstrasjonsprosjektet til nå for hydrogenbiler.

Bilene får strøm fra hver sin hydrogendrevne brenselcelle – et utslippsfritt minikraftverk som har rent vann som sitt eneste utslipp.

Familiebiler med lang rekkevidde
Brenselcellebiler er store nok til å romme en familie, og bilene i prosjektet har en rekkevidde på opptil 525 kilometer.

Foran SINTEFs forskningsbygg på Gaustad i Oslo tankes bilene ved en hydrogen-stasjon som ble innviet av Oslos ordfører Fabian Stang i dag, mandag 21. november.

Fra vann til vann
Gaustad fyllestasjon er den første i Norge som lager alt sitt hydrogen-drivstoff ved å spalte vann. Vannet spaltes med elektrisitet (vannelektrolyse), og prosjektet vil kjøpe grønne el-sertifikater for å sikre at dette skjer med vannkraft eller annen fornybar energi. Dermed vil også drivstoffet bli framstilt utslippsfritt, og bilene bli helt utslippsfrie.

Gjør teknologien kjent for publikum
Bruken av brenselcellebilene i Oslo og den nye fyllestasjonen inngår i det europeiske prosjektet "H2moves Scandinavia". Med sitt budsjett på nær 20 millioner euro (rundt 150 millioner kroner), gjør dette prosjektet Oslo til Nordens utstillingsvindu for brenselcellebiler.

Målet med prosjektet er å framskynde introduksjonen av brenselcellebiler i markedet ved å gjøre teknologien kjent for publikum.
 
Neste vår åpnes ytterligere to stasjoner i Oslo. Med dette får Oslo-området et av Europas tetteste nettverk av hydrogenstasjoner med i alt fem stasjoner.

Prosjektbilene i Oslo

  • Ti Mercedes-Benz B-klasse F-CELL fra Daimler, rekkevidde 380 km 
  • To Hyundai ix35 FCEV, rekkevidde 525 km 
  • Fem Think bybiler. Spesialutgaver av to-seters batteridrevne elbiler. I tillegg til batteriet er de utstyrt med en liten brenselcelle som øker bilenes rekkevidde til 250 km.  

Gaustad fyllestasjon

  • Høyt trykk på drivstoffet gjør at tanking ikke tar lengre tid enn bensinfylling. 
  • Hydrogen produseres på stedet ved at elektrisitet blir brukt til å spalte vann. 
  • Strømmen kommer fra vannkraft, og grønne sertifikater blir kjøpt for å sikre nullutslipp.
Norske deltakere
Norske deltakere i H2 moves Scandinavia er Bertel O. Steen, Hyundai Norge, SINTEF og Transnova, et statlig prosjekt som skal redusere CO2-utslippet fra transportsektoren i Norge.

Tilbakemeldinger fra brukerne
Bilene i prosjektet vil bli leaset til private førere og til firmaer, og skal være i daglig bruk. Dette vil gi bilindustrien viktige tilbakemeldinger om brukernes erfaringer med den nye teknologien.

Det tøffe nordiske klimaet vil dessuten gi viktig informasjon om hvordan brenselcellene fungerer under streng kulde og i snøvær.

Rask fylling av drivstoff
Fyllestasjonen på Gaustad er produsert av det danske selskapet H2 Logic. Stasjonen muliggjør tanking av hydrogen på tre minutter, noe som er sammenliknbart med fylling av bensin.

Stasjonen er bygget i henhold til internasjonale standarder og kan derfor brukes av enhver brenselcellebil.

Grønn biltur til hytta
Brenselcellebilene er minst dobbelt så effektive som de 19 hydrogenbilene Norge har fra før, som alle er utstyrt med forbrenningsmotor.

SINTEFs markedsdirektør for hydrogenteknologi Steffen Møller-Holst koordinerer den norske deltakelsen i prosjektet. Han legger ikke skjul på at batterielektriske biler – elbiler – er enda mer energieffektive enn brenselcellebiler.

– Men elbilene blir for små og har altfor kort rekkevidde til å dekke folks behov for lengre familieturer på en miljøvennlig måte. Elbilen er ypperlig til bykjøring. Men vi trenger brenselcellebilene i tillegg for å kjøre grønt også når familien skal på hytta, sier Møller-Holst.

Hydrogen er et drivstoff som i dag framstilles billigst fra naturgass, med CO2-utslipp fra fabrikken. Men olje- og gassprisen vil stige når tilgangen på de fossile kildene avtar. Dette vil ifølge Møller-Holst etter hvert gjøre hydrogen fra fornybare energikilder konkurransedyktig.

Av Svein Tønseth