Til hovedinnhold
Norsk English

Nye havbruksbåter skal gi HMS-gevinst

To nye konseptbåter for oppdrettsnæringa er nå på ”tegnebrettet”: større servicefartøy som skal ta de tunge løftene og dermed hindre at dagens små fartøyer kantrer.

Konseptbåtene blir til gjennom Forskningsrådets innovasjonsprosjekt ”Servicefartøy 2010” – et bredt industri- og forskningssamarbeid der prosjektansvaret ligger hos konsulentselskapet Møre Maritime, og prosjektledelsen hos SINTEF Fiskeri og havbruk.

Bakteppet er uhell der flere havbruksbåter av dagens type – det vil si korte og til dels brede båter – har kantret når de utfører tunge løft ved utplassering og drift av oppdrettsanlegg.

Samler innspill til designerne
Forskningsleder Leif Magne Sunde ved SINTEF Fiskeri og havbruk forklarer:

– Oppdrettsnæringa har kommet til en grense der servicefartøyene er maksimum 14,99 meter lange, i praksis fordi langt strengere krav til kompetanse og sertifisering gjør seg gjeldende for større båter. Grunnet de korte skrogene har flere av disse båtene kantret, men heldigvis uten dødsfall til nå. Prosjektet skal resultere i konsepter både på fartøy- og utstyrssiden, som skal føre til en sikker, skånsom og bærekraftig drift av havbrukskonstruksjoner. For de tyngste operasjonene forutsetter dette å introdusere større, mer kapable båter. Helt konkret systematiserer vi innspill, ønsker og behov fra oppdrettere, redere og utstyrsleverandører. Deretter har vi spilt alt dette over til skipsdesignerne som deltar i arbeidet.

To hovedkonsepter
Prosjektet har resultert i en 40 meter lang ett-skrogs konseptbåt som Møre Maritime i Kristiansund har designet. I tillegg er selskapet Marin Design i Kolvereid i ferd med å designe et 24 meter langt fartøy med katamaranskrog. 

– For oss som designere har det vært veldig nyttig å spille ball mot aktørene i det brede nettverket som prosjektgruppa utgjør, sier daglig leder Svein K. Waagbø i Møre Maritime AS.

Innspill til regelverk
Prosjektet har også tatt initiativ overfor myndighetene på regelverksida. Leif Magne Sunde opplyser at det finnes lite av regler for fartøyer under 15 meters lengde.

– Under oppdrettsmessa Aqua Nor har representanter for prosjektet avholdt et møte med Sjøfartsdirektoratet, Arbeidstilsynet og Havbruksnæringens HMS-utvalg. Vi har fremlagt innspill angående regelverkbehov for havbruksbåter mellom 10 og 24 meters lengde. Her er regelverket i dag svært dårlig tilpasset havbruksnæringens spesielle behov. Og et godt regelverk er en forutsetning for sikker, skånsom og effektiv drift, fastslår Sunde.

Av Svein Tønseth

Ressurser

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd (MAROFF)

Deltakere i prosjektet

Møre Maritime
Marin Design
Gripfisk
Lerøy Hydrotech
Nærøysund Aquaservice
Folla Maritime
Maritim Kystservice
Marine Harvest Norway
Biotrål
InPower
Triplex
Midt-Norsk Havbruk
NTNU
SINTEF Fiskeri og havbruk