Til hovedinnhold
Norsk English

Ny rammeavtale mellom Statoil og SINTEF

Direktør Karl Johnny Hersvik i Statoil og konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF har signert en ny, langsiktig avtale om forskning. (Foto: Lars Reistad, Statoil)
Statoil og SINTEF har signert en ny, langsiktig rammeavtale om forskning.
De to selskapene har samarbeidet tett om forskning helt siden starten av den norske oljealderen, og Statoil har gjennom en årrekke vært SINTEFs største industrikunde. Forskningssamarbeidet har blant annet bidratt til utvikling av teknologi som flerfasetransport av olje og gass, LNG, boreteknologi samt fangst og lagring av CO2. Dette er teknologi som har vært svært viktig for utviklingen av norsk sokkel.

Den nye rammeavtalen har en varighet på fire år pluss en opsjon på 2+2 år, og er sannsynligvis den mest omfattende enkeltavtalen om forskning som er signert i Norge.

Sikrer forutsigbarhet
-Rammeavtalen sikrer langsiktighet og forutsigbarhet. Dette har stor betydning innen forskning. Samarbeidet omfatter hele bredden av SINTEFs virksomhet, som boreteknologi, materialer, sikkerhet, oljevern og samfunnsfag, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.

Direktør for forskning og utvikling i Statoil, Karl Johnny Hersvik legger vekt på betydningen av å ha sterke forskningspartnere.

-Konkurransen innen olje og gass blir stadig tøffere, og teknologi er avgjørende for å sikre internasjonal posisjon. Statoil ønsker å samarbeide med de beste forskningsmiljøene i verden. SINTEF har gjennom en årrekke bygd opp svært sterke miljøer, som bidrar til Statoils konkurransekraft, sier Hersvik.