Til hovedinnhold
Norsk English

Ny grønne ovner underveis

Om noen år kommer peisovner som vil brenne enda reinere enn dagens – og som kan brukes i superisolerte passivhus uten at svettedråpene hagler.

Sammen med norske produsenter av ildsteder, er Edvard Karlsvik (bildet) og kollegene hans ved SINTEF Energi alt i gang med å utvikle neste generasjon vedovner.

Vil brenne som sigar
SINTEF-veteranen, som har ledet arbeidet med utarbeidelsen av den gjeldende norske miljøstandarden for vedfyring, opplyser at de neste peisovnene vil få en ny type innmatingssystemer for ved som vil gjøre dem ekstra miljøvennlige.

– Vedstykkene vil kun brenne i enden, som en sigar. Veden vil bli skjøvet langsomt framover, og hverken luft eller varme vil nå den delen av vedstykket som ikke brenner. Derfor vil det omtrent ikke bli avgitt noen gasser som kan gå uforbrent ut av pipa, og dermed vil det nesten ikke bli dannet partikler heller, forklarer Karlsvik.

Fem år unna
Han antar det vil ta rundt fem år før du og jeg kan gå i butikken og kjøpe de første ovnene av denne typen.

Regjeringens strategi fra 2008 for økt bruk av bioenergi i Norge, er en viktig del av bakteppet for at forskere og industrifolk utvikler disse ildstedene.

Av strategien framgår det at Norge skal øke produksjonen av bioenergi med 14 TWh innen 2020, en dobling av bioenergibruken i forhold til 2008.

Bioenergi i vinden
– I underlagsdokumentet for strategien, viser departementet til tidligere offentlige publikasjoner som sier at Norge har muligheten til å doble vedfyringen. Selv om de moderne peisovnene brenner langt reinere enn forrige generasjon vedovner, vil en så sterk økning i antallet ildsteder øke det samlede partikkelutslippet vesentlig. Dette er en av grunnene til at vi alt har peilet oss inn på nye og enda mer rentbrennende løsninger, sier Karlsvik, og legger til.

– Mens vi venter på denne teknologien, er det desto viktigere at du bruker dagens rentbrennende peisovner riktig ved å fyre opp veden fra toppen.

Tilpasses passivhus
En annen drivkraft bak utviklingen av de nye ildstedene, er passivhusenes inntog.

– Dagens peisovner avgir mye mer varme enn du vil trenge i hus som er så godt isolerte som passivhus. Derfor utvikler vi nå nye peisovner som vil brenne aller reinest ved en varmeavgivelse som er nok til det folk vil trenge i et passivhus, sier Karlsvik.

Av Svein Tønseth