Til hovedinnhold
Norsk English

Norske kommuner - statlig redskap eller likeverdsfremmere ?

Kommunenes evne til å ta ansvar, korrigere feil og bygge politisk tillit, er ikke forenlig med at de blir rene iverksettingsorganer for staten. Det er konklusjonen i en fersk rapport.

På oppdrag fra KS har fire sosialantropologer fra Telemarksforskning, SINTEF Teknologi og samfunn og Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, gjennomført samtaler med ca. 120 folkevalgte, administrative ledere og borgere i ni ulike kommuner i Norge – fra Telemark i sør til Finnmark i nord.

Diskusjonene dreide seg rundt likhet og frihet, og hva disse verdiene betyr i ulike lokalpolitiske sammenhenger der mye står på spill, spesielt på områdene skole og helse- og omsorg.

Rapporten viser at verdiene frihet og likhet i utgangspunktet ikke oppfattes som motsetninger. Selv om likhetsidealet står sterkt, ser nordmenn ut til hovedsakelig å være opptatt av likeverd og at tjenestene skal tilpasses behovet.

Norske kommuner omtales i rapporten som organisasjoner som til enhver tid har et mer omfattende ansvar enn ressurser, og som også kontinuerlig påtar seg mer ansvar. Det store spørsmålet er derfor ikke hvorfor kommunene ikke er mer effektive, men hvordan de tross alt får gjort det de er satt til på en måte som oppfattes som grunnleggende tillitvekkende i befolkningen.

Hovedkonklusjonen fra undersøkelsen er at staten har ubegrensede ambisjoner på kommunenes vegne, og at  velferdsstatens fundament – det lokale folkestyret – er alvorlig truet. Kommunenes evne strekker ikke til og samsvarer ikke med innbyggernes forventninger.

 

 Her kan du lese rapporten