Til hovedinnhold
Norsk English

NGBC og SINTEF sammen om miljøklassifisering av bygg

F.v.: Forskningssjef Kim Robert Lisø ved SINTEF Byggforsk og daglig leder for NGBC, Sverre Tiltnes. Foto: SINTEF Byggforsk
Norwegian Green Building Council (NGBC) og SINTEF har signert en samarbeidsavtale om sertifisering av bygg i henhold til BREEAM-NOR. Målet med avtalen er at BREEAM-NOR skal bli et allment brukt klassifiseringsverktøy i hele Norge, støttet av den markedskraften som NGBC representerer og den akkreditering SINTEF har for sertifisering.

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ble utviklet i Storbritannia av BRE (Building Research Establishment) i 1988 og lansert første gang i 1990. Det er verdens eldste og verdens ledende miljøklassifiseringsverktøy for ”grønne bygninger”. I 2008 ble BREEAM International etablert for å ivareta den videre utviklingen av BREEAM standarden.

Tilpasses nasjonale forhold
En rekke land, deriblant Norge, tilpasser nå BREEAM til nasjonale forhold. Mer enn 830.000 prosjekter og eiendommer er registrerte brukere, og mer enn 200.000 bygninger er sertifisert. NGBC er norsk rettighetshaver til BREEAM, i samarbeid med NGBCs internasjonale rettighetshaver, BRE Global Ltd.

Gjennom BREEAM-NOR har næringen et felles språk for et byggs miljøkvaliteter. Bygningens miljøprestasjon bedømmes ut i fra et antall ulike områder. Det finnes minimumskrav for å oppnå poeng innenfor bl.a. prosjektledelse, bygningens energibruk, innemiljø slik som ventilasjon og belysning, beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon, valg av materialer og avfallshåndtering. For hvert område regnes det så ut hvor stor del av de totale poengene man har oppnådd, og dette blir satt sammen til en totalsum som igjen resulterer i oppnådd karakter. De ulike karakterene er: PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT og OUTSTANDING.

Ser fram til samarbeid
– SINTEF ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av det bygde miljø, og ser fram til et godt samarbeid med NGBC og næringen om miljøklassifisering av bygg i Norge, sier forskningssjef Kim Robert Lisø ved SINTEF Byggforsk.

– Vi har spisskompetanse innenfor fagområdene klima, energieffektivisering og miljø, inneklima, byggeteknikk, forvaltning drift og vedlikehold samt produktdokumentasjon og sertifisering. Vi har gjennom en årrekke arbeidet med miljødokumentasjon, spesielt av byggevarer, med god kunnskap til livsløpsvurderinger og miljøregnskap for bygg, fortsetter Lisø.

– Hele bygg og eiendom har på imponerende vis klart å enes om hva god bærekraftig kvalitet er. BREEAM-NORs omforente kriterier på alle relevante energi- og miljøområder, vil støtte norsk skaperkraft og bransjens mangfold. Sammen med SINTEF har vi klart å anvende resultatet av tidenes bransjedugnad, til et internasjonalt anerkjent sertifiseringsverktøy, uten å gi avkall på BREEAM-NOR som en praktisk, norsk og brukervennlig kvalitetsveileder, sier Sverre Tiltnes, daglig leder for NGBC.