Til hovedinnhold
Norsk English

Nasjonal bioenergipris til vedfyringsekspert

SINTEF-forsker Edvard Karlsvik (til høyre) har arbeidet med forbrenningsteknologi for ildsteder i en mannsalder. Johan Hustad, prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner ved NTNU, sto for overrekkelsen av innovasjonsprisen. Foto: SINTEF / Thor Nielsen
Norges første nasjonale innovasjonspris innenfor fagfeltet bioenergi er tildelt SINTEF-forsker Edvard Karlsvik som har stått sentralt i utviklingen av nye rentbrennende ildsteder.

”Bioenergy Innovation Award” deles ut av det norske forskningssenteret ”CenBio – Bioenergy Innovation Centre”. Dette er ett av åtte nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi som ble utnevnt av Norges forskningsråd i 2009.

Verdensklasse
Juryen har bestått av representanter blant annet fra Norges forskningsråd, Norsk Bioenergiforening, Innovasjon Norge og Enova. Om Karlsvik sier juryen han ”har jobbet med utvikling av forbrenningsteknologi for ildsteder i en mannsalder og er en av verdens fremste eksperter innen dette området.”

Norsk standard
Juryen trekker også fram utviklingen av en norsk standard for testing av partikkelutslipp fra små ildsteder, som et viktig resultat av Karlsviks innsats.

Helse- og miljøgevinst
I sin begrunnelse sier juryen i tillegg: ”Vinneren var sentral i utviklingen av nye rentbrennende ildsteder som ble innført i 1998. Bruk av nye rentbrennende ovner utgjør en samlet utslippsreduksjon på 17 300 tonn svevestøv per år. Dette gir en stor helse- og miljøgevinst gjennom betydelig bedre luftkvalitet. I tillegg førte den vesentlige økningen av virkningsgraden til at det i 2009 ble nyttiggjort 1 TWh mer enn man ville fått dersom den samme ved mengden var brent i ovner med gammel teknologi. Utskiftning av resterende gamle vedovner til nye rentbrennende vil gi ytterligere 1 TWh.”

1 TWh (terawattime) tilsvarer en milliard kilowattimer.

Fyringstips
Juryen fastslår at: ”Vinneren har innovasjon i blikket, og han har stadig nye ideer og produkter på beddingen. Vinteren 2010 lærte han norske vedovnsbrukere at nye fyringsmetoder, ganske enkelt ved å tenne opp fra toppen i stedet for fra bunnen, kan halvere utslipp, forlenge intervallene for innlegging av ved og gi mer energieffektiv forbrenning. Hans nyeste visjon er å utvikle neste generasjon ovner med henblikk på å redusere partikkelutslippene ytterligere 75 % fra dagens nivå.”

Prisen består av et diplom og et maleri av kunstneren Barbro M. Tiller fra Trondheim. Den ble overrakt vinneren under en internasjonal konferanse om bioenergi i Trondheim tirsdag 18. januar.


Av Svein Tønseth