Til hovedinnhold
Norsk English

Mangler fortsatt kunnskap om utmattelsessykdommer

Få kommuner viser seg å ha tilbud som ivaretar behovene hos pasienter med CFS/ME. Ill.foto: Morguefile
En ny rapport dokumenterer status for helse- og omsorgstilbudet for pasienter med kroniske utmattelsessykdommer i Norge. Her slår SINTEF-forskere fast at det ikke har skjedd vesentlige forbedringer i tilbudet til de sykeste pasientene med ME(myalgisk encefalopati) de siste årene.

 Rapporten er laget etter at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i fjor ga Helsedirektoratet i oppdrag å evaluere den nasjonale satsingen.

Rapporten konkluderer med at det mangler kunnskap om CFS/ME i sosial-/ velferds- og helsetjenesten. I tillegg svikter både kompetanse og tilbud når det gjelder de spesielle utfordringene som er knyttet barn og unge med CFS/ME.

Få kommuner har tilbud som ivaretar behovene hos pasienter med denne sykdommen, og flere av helseforetakene har ikke bygget opp noe spesifikt tilbud til pasienter med CFS/ME.

Planene om etablering av tilbud til de aller sykeste med CFS/ME ved Oslo Universitetssykehus er for eksempel ennå ikke er realisert – fire år etter at det ble ført opp på Sosial- og helsedirektoratets tiltaksliste i 2007 og to år etter at planer om et slik tilbud bl.a. ble beskrevet i Statsbudsjettet for 2009.

Fire år etter forrige statusrapport mangler altså helsetjenesten fortsatt kunnskap om kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME).