Til hovedinnhold
Norsk English

Malm og mineraler gir muligheter i nord

Kampen om jordas råvarer gjør malm- og mineralressursene i Nord-Norge høyinteressante.

Ved å kombinere kortreist energi med lokal videreforedling, kan Norge skape nytt, bærekraftig næringsliv i nord. Dette er hovedkonklusjonen i en rapport SINTEF, NGU, NTNU og Norut har utarbeidet på oppdrag fra UD.

Les mer, og se rapport