Til hovedinnhold
Norsk English

LedaFlow kommersialiseres

SINTEFs flerfaselaboratorium på Tiller utenfor Trondheim har vært benyttet i utviklingen av LedaFlow. Her er flere av de fysiske forsøkene som ligger til grunn for simuleringsverktøyet blitt gjennomført.
Kongsberg Oil &Gas Technologies (KOGT) lanserte nylig flerfasesimulatoren LedaFlow mot Olje- og gassindustrien.

Simulatoren er et resultat av et åtte år langt utviklingsløp i tett samarbeid mellom SINTEF, Total, og ConocoPhillips som KOGT har utviklet videre til et kommersielt produkt.

-At denne simulatoren nå er lansert som kommersielt produkt av Kongsberg er en milepæl for SINTEF, sier Niels Spidsøe i SINVENT; forskningsstiftelsens eget kommersialiseringsselskap.

Han har tro på at produktet vil bidra til både sikrere og mer økonomisk drift av flerfasestrømmer offshore, men at kommersialiseringen også vil bety klingende mynt i kassa for SINTEF, som har investert store summer og mye forskningsarbeid i utviklingen av simulatoren.

Trond Bergstrøm er i dag prosjektleder for Leda R&D, som utvikler kjernen i LedaFlow videre. Han omtaler produktet som et godt beslutningsstøtte- verktøy for operatører med behov for avansert flerfasetransport  (olje, vann og gass i samme rør). 

-LedaFlow tilbyr vesentlig forbedret funksjonalitet, fleksibilitet og nøyaktighet ved strømningssimuleringer. Dermed kan simulatoren både redusere risikoen og øke ytelsen under drift av olje- og gassinstallasjoner. LedaFlow har også en forbedret oppløsning under modellering, noe som gir bedre og mer nøyaktig visualisering av flerfasestrømmen, enn eksisterende produkter,  sier Bergstrøm.