Til hovedinnhold
Norsk English

Kongelig interesse for tang- og taresenter

Kong Harald var hedersgjest på utstillingsstanden til SINTEF ved åpningen av den internasjonale oppdrettsmessa AquaNor. Nå vet kongen litt om hva som skal til for at Norge skal lykkes med tang- og taredyrking!

Dagen før Aqua Nor åpnet sine dører, innviet SINTEF Norsk senter for tang- og tareteknologi, med statssekretær Kristine Gramstad som snorklipper.

Og enda mer oppmerksomhet fra høyt hold skulle det altså bli.

Som det går fram av bildene, tok kongen seg god tid på utstillingsstanden som profilerer det nyetablerte tang- og taresenteret.

Målet til senteret er å bidra med kompetanse som skal gjøre dyrking av tang og tare mulig i stor skala – med norske lønnskostnader. Tare kan blant annet bli råstoff for en ny generasjon bærekraftig biodrivstoff. 

– Kongen ga uttrykk for at han syntes dette var svært spennende, forteller Johanne Arff. SINTEF-forskeren fikk æren av å vise kongen taresporer i mikroskopet – og gi ham en kort innføring i SINTEFs tang- og taresatsing. 

– En veldig hyggelig opplevelse, sier Johanne smilende etter møte med oppdrettsmessas mest celebre besøkende.

Et undersjøisk ”åker”-areal på Vestfolds størrelse, kan alene gi to milliarder liter tarebasert biodrivstoff.Les mer om Norsk senter for tang- og tareteknologi.

Av Svein Tønseth