Til hovedinnhold
Norsk English

Internasjonal CO2-pris til SINTEF-forsker

Prisvinner Erik Lindeberg har forsket på lagring av CO2 under havbunnen helt siden 1986. Foto: Gry Karin Stimo / SINTEF
Sjefsforsker Erik Lindeberg ved SINTEF Petroleumsforskning er tildelt den internasjonale forskerprisen ”The SINTEF and NTNU CCS Award” for sin pionerrolle innen forskning på lagring av CO2 i geologiske lag.

Forut for pristildelingen var det en åpen internasjonal nominasjon.

Vinneren er utpekt av en tremannsjury bestående av representanter for Det internasjonale energibyrået IEA, British Geological Survey og Statoil.


Prisen deles ut for første gang, og skal gå til forskere som utmerker seg innen feltene fangst, transport eller lagring av CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS).

Den ble utdelt under den internasjonale forskerkonferansen Trondheim CCS Conference onsdag 15. juni, og vil bli delt ut annethvert år.

Fødte ideen
Juryen trekker fram at Lindeberg sto sentralt ved unnfangelsen av selve ideen om å lagre CO2 fra fossilt fyrte kraftverk i geologiske lag under havbunnen for klimaformål.

I begrunnelsen heter det videre at pionerinnsatsen hans har hatt global betydning.

Alt i 1986 begynte Erik Lindeberg og hans SINTEF-kollega Torleif Holt å utvike et konsept som resulterte i et prosjekt på temaet ”gasskraftverk med CO2-håndtering”. Dette pionerprosjektet ble gjennomført for midler fra Statoil.

Av Svein Tønseth

Kontakt

Ansattinfo mangler 

Utforsk fagområdene