Til hovedinnhold
Norsk English

Integrert oppdrett skal redusere utslipp

Forskningsrådet ga nylig tilsagn til det 3 årige prosjektet EXPLOIT, hvor SINTEF sammen med NTNU, HI og Bellona skal undersøke mulig utnyttelse av næringssalter fra oppdrettsnæringen. I IMTA kan avfallsproduktene fra fiskeoppdrett tas opp og utnyttes til vekst av andre arter, som tare og blåskjell.

I prosjektet skal vi beskrive mulighetene for at uorganiske næringsstoffer kan tas opp av tare og undersøke om partikler fra lakseoppdrett kan være en ressurs for vekst av blåskjell. I tillegg skal vi beskrive produksjonspotensial og konsept for IMTA i Norge.

Med på laget har vi også forskningsmiljøer i Canada (University ofi New Brunswick og Department of Fisheries and Oceans, Halifax), Chile (University of Los Lagos), China (Yellow Sea Fisheries Research Institute), Nederland (Wageningen UR) og Brasil (University of Santa Catarina).

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Exploit

Prosjektvarighet:

02.01.2012 - 31.12.2014