Til hovedinnhold
Norsk English

Hva betyr nå dette skiltet?

Mange bilister tror at dette skiltet indikerer manuell stasjon og myntbetaling. Men skiltet betyr bare at det er kostnader involvert.
Mange bilister skjønner ikke skiltingen ved de nye helautomatiske bomstasjonene.

Norge er et av få land som har avskaffet manuell betaling i mange bomstasjoner – for å gå over til helautomatiske systemer. Per i dag finnes det 33 bomringer eller veistrekninger i Norge med automatiske bomstasjoner, mens 19 har manuelle stasjoner.

Stasjonene kan bli oppfattet som ukjente fenomen i et ellers komplisert trafikkbilde. Siden det ikke lenger finnes noen manuell betjening, er det ekstra viktig at det skiltes så bilistene skjønner hva som skjer og hvordan de bør kjøre.


Brukerundersøkelse avdekker misforståelser
På oppdrag fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet, har Marianne Elvsaas Nordtømme og Kristin Ystmark Bjerkan ved SINTEF Teknologi og samfunn, gjennomført en brukerundersøkelse blant norske og utenlandske førerkorteiere.

I undersøkelsen ble det vist to typer skilting i forbindelse med bomstasjoner: De to skiltløsningene var nesten identiske, men mens det ene inneholdt Kr-symbolet som er i bruk ved dagens bomstasjoner, var den andre skiltløsningen konstruert spesielt for denne undersøkelsen med et AutoPASS-symbol.

 
Dette skiltet viser at det er 6 km til Oslo, og på veien dit er det flere bomstasjoner.  


Undersøkelsen viser at mange bilister ikke skjønner skiltene med Kr-symbol, og tolker dette som myntbetaling og manuell bomstasjon – eller at skiltet signaliserer veksling. Skilt med AutoPASS-symbolet gir noe høyere forståelse, men også her er det misforståelser, bl.a. bilister som oppfatter skiltet som automatisk fartskontroll.

 

Dagens skilting
Skiltingen som praktiseres i dag ved automatiske bomstasjoner har en fast rekkefølge. Den tar utgangspunkt i at trafikantene kommer kjørende inn mot et område med en eller flere bomstasjoner, og at de varsles om dette på forhånd. Deretter varsles de om at det kommer en informasjonstavle der de kan stoppe og orientere seg nærmere om bomstasjonen.

- Når bilistene nærmer seg bomstasjonen får de et nytt forvarsel med avstandsangivelse. Og så kommer det en taksttavle med prisinformasjon, at man kan benytte AutoPASS og at alle som passerer blir registrert automatisk, forteller forsker Marianne Elvsaas Nordtømme.

Enormt mange skilt?

- Ja, det er derfor Vegvesenet vil vurdere om en enklere versjon kan benyttes.
Oppdraget vårt har både gått på å teste forståelse av symbolene, og å vurdere om en forenkling er hensiktsmessig.

Og hva betyr egentlig skiltene med Kr- og AutoPASS-symbolene?

- I dag er det slik at der er Kr-symbolet som gjelder for skilting av automatiske bomstasjoner. AutoPASS-symbolet er jo egentlig brukt for å henvise til betaling med AutoPASS-brikke, men i denne undersøkelsen ble det brukt som et alternativ som kunne sammenlignes med Kr-symbolet.

 


Mange hensyn
Nordtømme forteller at selv om AutoPASS-symbolet synes mer forståelig for norske bilførere enn Kr-symbolet, så er det mange av de utenlandske bilistene som ikke skjønner hva AutoPASS er.

- Det ideelle ville vært om man kunne ha benyttet et internasjonalt kjent symbol for elektronisk betalingssystem, sier hun. – men i og med at Norge er såpas tidlig ute på denne fronten, finnes det ikke noe slikt felles symbol.

For å redusere sjansen for misforståelser og feiltolkninger mener forskerne at det også kan være hensiktsmessig å vurdere hvor mye informasjon som bør formidles på et og samme skilt.

Resultatene fra brukerundersøkelsen er presentert for Vegdirektoratet, og det blir nå opp til etaten å vurdere neste skritt i forhold til skilting av automatiske bomstasjoner. Prosjektet ble avsluttet fra SINTEFs side i september.

Se innslaag på TV2 :
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/skilting-av-bomstasjoner-forvirrer-bilistene-3613864.html