Til hovedinnhold
Norsk English

HKH Kronprins Fredrik av Danmark på besøk i Prøvetanken

HKH Kronprins Fredrik av Danmark besøkte SINTEF Fiskeri og havbruks prøvetank i Hirtshals i anledning kronprinsparets omvisning på Nordsøen Forskerpark og Nordsøen Oceanarium 25. august. Stolte medarbeidere hadde gleden av å vise frem SINTEFs laboratorium som regnes for et av de ledende på sitt felt i verden.

Kronprinsen var tydelig imponert av de danske fasilitetene som siden starten av 1980-årene har fungert som et senter for europeisk industriell forskning på fiskeredskaper. Seniorforsker Kurt Hansen, som også er plassjef i Hirtshals, demonstrerte hvordan Prøvetanken har vært brukt til utvikling av en ny generasjon reketrål som vil gi betydelige besparelser i drivstofforbruk under fiske, og tilhørende redusert miljøpåvirkning. –Praktisk utprøving i modellskala har vært helt avgjørende for utviklingen av denne og andre løsninger som har bidratt til en stadig effektivisering av fiskeriene, fortalte Hansen.

Selv om forskning på fiskeredskaper har vært den dominerende aktiviteten i Prøvetanken fikk Kronprinsen også se hvordan det danske laboratoriet i stadig større grad utnyttes av industrien til forskning på nye merdkonsepter for oppdrett. Teknologiske utfordringer rundt fiskerier ved offshore installasjoner for oljeutvinning ble også illustrert gjennom en demonstrasjon av hvordan bunnrammer testes for overtrålbarhet i designfasen. Kronprinsen, som selv har utdanning innen maritime militære operasjoner, stilte gode spørsmål rundt samvirket mellom fiskeri og offshore oljeaktivitet, og var fornøyd med å se at forskning på teknologiutvikling gjøres i Danmark.

Forskningssjef Vegar Johansen ved SINTEF fortalte Kronprinsen om den industrielle betydningen Prøvetanken har for marin og maritim næring i Europa. – Prøvetanken i Hirtshals gir SINTEF som forskningsorganisasjon et fortrinn i utviklingen av industrielle teknologiske løsninger for både utstyrsindustri, rederier og andre operatører, fortalte Johansen.

Kontakt

Forskningssjef, Ansattinfo mangler

Seniorforsker, Ansattinfo mangler