Til hovedinnhold
Norsk English

Havet som matfat i globalt perspektiv

Proteinproduksjon i vann er effektiv – dyrene må ikke bruke energi hverken for å holde seg oppreist eller for 27 graders kroppstemperatur; og arealet er der – vel 70% av jordoverflaten består av vann, sa Torgeir Edvardsen i sitt innlegg under Havdagen som ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo tirsdag.

Foredraget tok utgangspunkt i det forhold at mens marin primærproduksjon og landbruksproduksjon er av sammenlignbar størrelse er det bare omlag 2% av produksjonen av menneskemat som stammer fra havet. Havet produserer vel 100 millioner tonn og har nå nådd et platå hvor mange regner med at ytterligere produksjon vil måtte komme fra havbruk og ikke fra fangst. Imidlertid 100 mill tonn er ingen naturgitt grense for vårt uttak av mat fra havet, sa Edvardsen og han fortsatte: "smartere fiske og ikke minst forbud mot utkast world wide vil kunne øke uttaket av menneskemat fra havet ganske betydelig". Foredraget som drøftet disse problemstillingene ende ut med en skissering av teknologi- og kunnskapsbehov for å realisere et økt uttak av mat fra havet.

Ressurser

Ansattinfo mangler

Foredraget i pdf

Havdagen