Til hovedinnhold
Norsk English

Grønn energi fra havet

Norge har Europas største bestander av tare. Et anslag er 50 millioner tonn. Tare har svært gode vekstforhold langs vår kalde kyst. Energibehovet i verden er ventet å øke med 100 prosent. Hvis tare kan bli kilde til bærekraftig bioenergi, så bør Norge ha gode forutsetninger for å være vertsland for en slik industri, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun åpnet seminaret Tare - grønn energi fra havet?

Fiskeri og kystdepartementet samlet forvaltning, næringsinteresser og forskere på seminaret for å diskutere videre muligheter for industriell dyrking av tare.

- Det er viktig å bidra til synliggjøring og økt kunnskap slik at vi bedre kan vurdere om dette er et aktuelt område å utvikle videre. Norge bør ha spesielle forutsetninger for dette feltet. Vi har allerede sterke kompetanse- og teknologimiljøer innen blant annet oppdrett og offshore, sa Berg-Hansen.

- Tare utgjør en sentral nøkkelart i vårt marine økosystem. Av den grunn ser jeg ikke for meg at vi skal høste betydelig mer av våre ville ressurser. Det betyr at tare til bioenergi må være industrielt dyrket. Produksjonsevnen til tare er svært høy sammenlignet med de fleste landplanter. Tare er dermed av de mest effektive artene til å binde karbon. Dette er interessant i et bærekraft- og klimaperspektiv, sa fiskeri- og kystministeren.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

MacroBiomass

Prosjektvarighet:

01.01.2010 - 31.12.2012

Kontaktperson:

Jorunn Skjermo

Ressurser

Kontaktperson SINTEF:

Ansattinfo mangler