Til hovedinnhold
Norsk English

Fire nanolaboratorier knyttes sammen

Forskningsminister Tora Aasland sto for åpningen av NorFab. Foto: Werner Juvik
16. juni ble “The Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility” (NorFab) åpnet av statsråd Tora Aasland. NorFab knytter sammen laboratorier i Trondheim, Oslo og Horten.


Det kreves en sterk forskningsinfrastruktur på høyt internasjonalt nivå for å stå sterkere rustet nasjonalt og internasjonalt. Det skal NorFab sørge for. Her skal både akademia og bedrifter få tilgang til kompetanse og utstyr som de trenger.

Renromslaboratoriene som NTNU, Universitetet i Oslo, SINTEF og Høgskolen i Vestfold (HiVe) sammen disponerer, danner rundt tre håndballbaner (over 2300 kvm.) og får nå felles ”inngangsdør”.

 

Alle aktørene samlet. Bak fra venstre: Avd.dir. Kay Gastinger, NTNU, konserndirektør Aage Thunem, SINTEF, styreleder for den nye nanoalliansen, Bjørn Torger Stokke, rektor Torbjørn Digernes, NTNU. Foran: Rektor Petter Aasen, HiVe, forskningsminsiter Tora Aasland, viserektor Doris Jorde, UiO og Anders Hanneborg, NFR. Foto: Werner Juvik.

Ulike laboratorier
- De fire lab’ene er komplementære. De er ulikt utstyrt og har ulike visjoner og roller, sier Fabrice Lapique i SINTEF IKT.

NTNU, UiO og har Høgskolen i Vestfold driver med grunnleggende forskning og i stor grad er rettet mot utdanning. Samtidig har de en ambisjon om tettere samarbeid med industri. I den sammenheng ligger Høgskolen i Vestfold veldig gunstig i og med at flere ledende norske mikrosystemer bedrifter holder til i Vestfold.

– På MiNaLab i SINTEF driver vi med oppdragsforskning, sier Lapique. - I tillegg har vi kapasitet til å drive med produksjon. NorFab vil sørge for å koordinere investeringer i utstyr, samt lage felles prislister og adgangsrutiner for brukerne.


Satser 71 mill.
NorFab blir etablert takket være en bevilgning på 71 mill. kroner over fire år fra Norges forskningsråd.

Uio; HiVe og NTNU velger å benytte en stor del av midlene til å investere i nytt utstyr, mens SINTEF planlegger å bruke pengene til drift og vedlikehold av laboratoriet.

- I tillegg vil NorFab henvende seg til industrien og markedsføre at de kan søke om Norfabs midler for å få utført finansiert forskning og utvikling i laboratoriene våre. En del av pengene vil også bli øremerket til doktorgradsstudenter som ikke har følgemidler, opplyser Fabrice Lapique.


Åpningen i går ble markert med en serie korte foredrag som fortalte om erfaringer, planer og visjoner for norsk nanoforskning og -industri. På ettermiddagen var det omvisning i laboratoriene til MiNaLab i Oslo.

Les mer på NorFabs hjemmesider: http://www.norfab.no/