Til hovedinnhold
Norsk English

Felles satsing på flysikringssystemer – for økt konkurranseevne

Norsk industri og Avinor innleder samarbeid. Ny nettverksorganisasjon skal styrke konkurranseevnen til norske miljøer som jobber med teknologi knyttet til kontroll og overvåking av flytrafikken.
Spesialrådgiver Trond Bakken ved SINTEF IKT (bildet) har sittet ved spakene i strategiprosessen som ligger bak den organisatoriske nyskapningen:

Norsk høyteknologiindustri innen flysikringssystemer har sammen med Avinor etablert en felles faglig interesseorganisasjon for nasjonal satsing på systemer for kontroll og overvåking av flytrafikken.

Bakgrunnen er utviklingen av et enhetlig europeisk luftrom gjennom EUs utvikling av Single European Sky og forsknings- og utviklingsprogrammet SESAR.

Regelverket i Single European Sky gjennomføres nasjonalt gjennom EØS-avtalen, og både norsk industri og Avinor deltar i SESAR.

Miljøgevinster og økt sikkerhet i lufta
Gjennom den nyetablerte nettverksorganisasjonen ATM Norge (ATM = Air Traffic Management) vil norsk kunnskapsindustri sammen med Avinor forberede SESAR Deployment Phase.

Resultatene fra utviklingsprogrammet, i form av teknologier og systemer, skal i denne fasen metodisk tas i bruk over hele Europa, styrt av en felles implementeringsplan.

Gjennom dette vil europeisk luftfartsindustri skape nødvendig kapasitet i luftrommet og samtidig realisere betydelige miljøforbedringer, økt sikkerhet og lavere pris på de tjenester flyselskapene kjøper.

Ledet strategiprosessen
Etableringen av ATM Norge representerer en videreføring og omlegging av det arbeidet som er utført gjennom organisasjonen ATM Forum Norway.  Denne organisasjonen ble etablert av industrien i 2006.

Forumet ga SINTEFs Trond Bakken i oppdrag å lede strategiprosessen som ligger bak omleggingen. I nært samarbeid med forumets styre, gjennomførte Bakken et arbeid som blant annet besto i å intervjue berørte aktører, både medlemmer og ikke-medlemmer av forumet.

Målet er økt konkurranseevne
– Fra å være et forum med bedrifts- og produktfokus, er vi blitt en nettverksorganisasjon for hele verdikjeden for teknologi relatert til kontroll og overvåking av flytrafikken. Hensikten er at det norske ATM-miljøet, SINTEF innbefattet, skal styrke sin konkurranseevne, sier Bakken.

ATM Norge ledes av et eget styre med konserndirektør i SINTEF IKT, Aage Jostein Thunem, som leder.

Av Svein Tønseth