Til hovedinnhold
Norsk English

Fakta om komfyrbranner

På oppdrag for DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har brannforskere ved SINTEF kartlagt omfang og kjennetegn ved komfyrbranner.

Fra brannforsøk ved SINTEF NBL. Foto: Svein Tønseth

Dette er blant annet gjort gjennom analyser av direktoratets brannstatistikk for 1998-2007. Her er noen funn fra disse analysene av komfyrbranner:

To grupper skiller seg ut når det gjelder antall dødsfall og skader.

For det første: mennesker mellom 16 og 55 år som dør eller blir skadd i branner på nattestid (mellom klokken 02 og 06): 16 dødsfall og 23 skadde.

For det andre: mennesker over 65 år som dør eller blir skadd i branner på dagtid, dvs mellom klokken 12 til 18: 7 omkomne og 25 skadde. Forlenges tidsrammen til klokken 22, nesten dobles antall omkomne (13 dødsfall) og antall skadde øker til 30.• Det var til sammen 1240 komfyrbranner i boliger i tiårsperioden 1998-2007.

• 46 av komfyrbrannene utviklet seg til dødsbranner. 51 personer omkom i disse brannene.

• Komfyrbranner utgjorde årlig i gjennomsnitt 7,6 % av boligbrannene i tiårsperioden.

• Antallet komfyrbranner per år har vært synkende i tiårsperioden, fra 149 branner pr år i begynnelsen av perioden, til 111 branner per år i slutten av perioden.

• Det var flere komfyrbranner i løpet av sommermånedene mai - august enn ellers i året.

• Komfyrbranner er ikke knyttet til noen bestemt ukedag, men lørdag var den ukedagen med klart flest antall omkomne.

• Flest komfyrbranner skjedde i tidsrommet 12.00-20.00, og spesielt i tidsrommet 14.00-18.00.

• Flest dødsfall inntraff om natten mellom 02.00 og 06.00, til tross for at antallet branner var på et minimum i dette tidsrommet.

• Flest antall døde har man i aldersgruppen over 65 år, med 14 omkomne personer.

• I aldersgruppen over 65 år var det vesentlig flere kvinner enn menn per million innbyggere som omkom eller som fikk brannskader.

• Personer i aldergruppen 26-35 år var de som omkom oftest om natten mellom kl. 2.00 og 6.00.

• Røykvarsler var montert i nær 80 % av de 1023 brannene uten personskade, og i bare 38 % av de 46 dødsbrannene.

• Røykvarsleren fungerte i knapt 18 % av dødsbrannene, mens den fungerte i nær 59 % av brannene der det ikke var registrert personskade.

• Komfyrbranner med omkomne var ofte branner med stort skadeomfang.

• Andelen omkomne i komfyrbranner utgjorde rundt ti prosent av de omkomne i alle boligbrannene i tiårsperioden 1998-2007.