Til hovedinnhold
Norsk English

Enighet om standard for sporing av mat

Ledende forskere og IKT leverandører ble i November enige om bruk av en standard for elektronisk sporing av mat i en internasjonal konferanse arrangert av SINTEF Fiskeri og havbruk.

Målet med konferansen var å diskutere bruk av EPCIS (Electronic Product Code Information Services) som en felles standard for sporing av mat.a Konferansen ble arrangert i samarbeid med prosjektet Norsk eSporing, og ble delvis finansiert av Norsk Forskningsråd.

Miljøer fra Spania, Malaysia, Island, Sverige, USA og Norge presenterte sine aktiviteter og produkter basert på standarden EPCIS som gir spennende muligheter for blant annet bruk av mobilteknologi i sporbarhet av mat.

Det at vi nå er kommet til en enighet om en standard gjør at vi raskere kan gi forbrukerne god informasjon om maten de spiser, forteller Maitri Thakur fra SINTEF.

Kontakt

Ansattinfo mangler