Til hovedinnhold
Norsk English

En ukes sykefravær koster 13 000 kroner

Det har vært stor interesse for å få oppdaterte tall om hva sykefravær koster. Kostnadstallet synliggjør den økonomiske gevinsten ved å redusere sykefraværet.
Næringslivet anslår at en ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader.

Dette går fram av en spørreundersøkelse SINTEF har gjennomført i et utvalg av  medlemsbedriftene til NHO

Reduserer produksjonstapet
Ved innhenting av kostnadsanslagene ble mer enn 30 spørsmål stilt. Bedriftene ble blant annet spurt om i hvilken grad de kan redusere produksjonstapet ved sykefravær gjennom økt innsats fra kollegers side og innhenting av det tapte ved tilbakevending til jobb. 

30 av de 147 bedriftene som svarte, hadde korttids-sykemeldte da skjemaet ble fylt ut. Mange av de 30 opplyste at de krympet tapene nettopp ved hjelp av disse framgangsmåtene.

–Kostnadene kan i praksis reduseres
– Erfaring fra slike undersøkelser tilsier at noen ledere kan undervurdere mulighetene for å redusere produksjonstapet. Den anslåtte gjennomsnittkostnaden er derfor trolig noe høyere enn det reelle gjennomsnittet. Men slik vil det alltid være når dette skal måles.13 000 kroner for fem dagers sykefravær er det nærmeste vi kommer når de rene bedriftsøkonomiske kostnadene ved sykefravær skal beregnes, sier sier prosjektleder Karl-Gerhard Hem, samfunnsøkonom og forsker i helseavdelingen hos SINTEF Teknologi og samfunn.

Demping kan gi nye problemer
Forskeren understreker samtidig at kortsiktig demping av produksjonstap, for eksempel gjennom økt innsats fra kolleger, kan skape nye kostnader i form av nye sykemeldinger – såfremt det ikke finnes ”slakk” i bedriften å ta ut.

– De samfunnsøkonomiske tapene knyttet til sykefravær er en helt annen skål enn de bedriftsøkonomiske, sier Hem.

SINTEF-forskeren opplyser at bedriftene ikke har spesifisert hvor stor andel av de anslåtte beløpene som skriver seg henholdsvis fra tapt produksjon og fra økte kostnader i forbindelse med innleie av vikarer, bruk av overtid osv.

Lengre fravær gir refusjon fra NAV
Ved fravær utover 16 dager får bedriftene refusjon for sykepenger. Dette må også inn i det totale regnestykket for bedriftene og er ikke med i gjennomsnittstallet, men det er heller ikke lønn til den sykmeldte.

Forrige tall fra 2000
SINTEF gjorde en tilsvarende spørreundersøkelse for NHO i 2000. Den undersøkelsen viste at en ukes sykemelding kostet bedriftene 8 500 kroner i gjennomsnitt.

– Tallet er brukt blant annet til å synliggjøre den økonomiske gevinsten ved å redusere sykefravær i virksomheter. Men i og med at den forrige undersøkelsen nå er elleve år gammel, har det vært stor interesse for å få oppdaterte tall, sier Hem.

Kartleggingen er finansiert av NHOs arbeidsmiljøfond.

Les SINTEF-rapporten A19052: Kostnader ved sykefravær

Av Svein Tønseth