Til hovedinnhold
Norsk English

Elg i veibanen

Dette skiltet bryr trafikanter seg ikke mye om. Foto: Morguefile.
Et datavarsel i bilen om elg i veibanen får bilisten til å reagere raskt. Samme virkning har ikke elgskilt langs veien.

Hver dag blir i gjennomsnitt18 hjortedyr påkjørt av bil eller tog, og hver kollisjon koster samfunnet rundt 200.000 kroner. Erfaringer gjennom flere år viser at bilister ser seg blinde på og ignorerer veiskilt som markerer fare for elg.


Simulerte elg
I det brukerstyrte forskningsprosjektet WiseCar, har SINTEF laget en prototyp på et varslingssystem for elg og bilkø i veibanen. 49 forsøkspersoner ble inviterte til å kjøre en veistrekning som tok en halv time i bilsimulator. På strekningen hadde forskerne på forhånd plassert ut elg og bilkøer på ulike steder.

– De ble bare fortalt at de skulle kjøre en fast veistrekning. I tillegg la vi et lite press på dem med en belønning om de greide å gjennomføre strekningen på den antatte tiden, forteller Lone-Eirin Lervåg på SINTEF.

Alle forsøkspersonene passerte vanlige varselsskilt om elg i veibanen, uten at noen av sjåførene reagerte. I løpet av turen mottok så halvparten av deltakerne en varsling om elg eller bilkø via en liten dataenhet i bilen. Den andre halvparten fikk ikke noe varsel.


Lavere fart; økt oppmerksomhet
Sjåførgruppen som mottok varsling i bilen, satte umiddelbart ned farten med 10 km/t og holdt jevnt lavere fart og økt oppmerksomhet helt fram til hendelsen der de foretok en kontrollert nedbremsing. Kontrollgruppen holdt derimot samme fart hele tiden, ble betydelig mer skremt da de oppdaget elgen midt ute i veien, og gjennomførte en brå oppbremsing.

Forskerne testet også om varslingen i bilen kunne virke forstyrrende på bilfører slik at fokuset ble forflyttet fra sikker kjøring til å holde øye med displayet, men fant ikke noe som tilsa dette.

Framtidige systemer
Førerstøttesystemer inngår nå som ekstrautstyr i nye biler og kan ettermonteres i gamle, og SINTEF-forsker Lone-Eirin Lervåg er ikke i tvil om at også varsling om hendelser i veibanen vil komme på markedet etter hvert.

- Prototypen vi laget, baserer seg på trådløs kommunikasjon og en informasjonsplattform for trafikkdata (TRIP) utviklet av bedriften Triona. Når en hendelse som f.eks. elg eller kø registreres, sendes det varsel til bilisten via plattformen. I displayet på dashbordet, får han/hun opp et ikon av det kjente varselskiltet av elg eller kø – i tillegg til en pil som viser hvor mange meter det er fram til hendelsen.


Hendelsesvarslingen inngår i prosjektet WiseCar som har som mål å lage og evaluere førerstøttesystemer for bruk i bil. Q-Free, SINTEF, Statens Vegvesen, Triona, Norsk Navigasjon, P4, MapSolution og Skandinavisk Teknologiutvikling har deltatt som partnere i prosjektet.

ÅSE DRAGLAND

Les flere saker fra siste nummer av Gemini: www.ntnu.no/gemini