Til hovedinnhold
Norsk English

Dugnad for en ny generasjon energiteknologi

Mer enn 1000 energiforskere fra over 70 europeiske forskningsinstitutter er involvert i ulike samarbeidsprogrammer innenfor den europeiske forskningsalliansen EERA (European Energy Research Alliance). Målet er raskt å kunne levere en helt ny generasjon energiteknologi.


To år etter lanseringen av EERA har sju felles program innenfor områdene Smart Grids, Geothermal, Photovoltaic, Wind, Carbon Capture and Storage, Materials for Nuclear and Bioenergy blitt etablert.


Tungt engasjert
SINTEF er ett av 15 medlemmer i en kjernegruppe av europeiske forskningsinstitutt som leder prosessen, og de norske forskerne er tungt engasjert i 5 av de 7 fellesprogrammene som er startet.


– Sammen med industri-initiativet EII (European Industrial Intitaitives) er EERA to av EUs viktigste verktøy for å realisere sin ambisiøse plan om omlegging til en klimavennlig energiforsyning, sier forskningssjef Petter Støa ved SINTEF Energi som jobber i EERA sekretariatet.


SINTEF har også et ansvar for den norske “skyggegruppen” som skal sikre at alle norske forskningsinstitutt gis mulighet til å engasjere seg, og konsernsjef Unni Steinsmo sitter i EERA sitt styre.

 

Akselererer utviklingen

For Europa er EERA et enestående samarbeid innenfor området strategisk energiforskning, der det jobbes målrettet for å akselerere industrileveransene som skal kunne oppfylle 20-20-20-målene.

Nøkkelpersoner samarbeider om å dele kunnskap og ressurser, og de enkelte forskningsgruppene får aksess til kunnskap, utstyr og optimale forhold for å kunne yte sitt beste.
 
- EERA konsentrerer prestasjonene slik at det er lettere å oppnå resultater, sier Støa.

Se pressemelding