Til hovedinnhold
Norsk English

Dette hindrer vekst i små og mellomstore bedrifter

Funn i en fersk SINTEF-undersøkelse skal brukes til å utløse vekstmulighetene i små og mellomstore bedrifter.
SINTEF Bedriftsutvikling har identifisert tre kritiske faktorer som hyppigst er til hinder for vekst i 60 norske små og mellomstore bedrifter som har deltatt i deres vekstprogram. Ett av hindrene er at bedriftene blir så forelsket i sitt eget produkt at de glemmer salgsarbeidet.

De to andre faktorene som begrenser veksten i de undersøkte bedriftene, er mangelfull internasjonal kraft og liten bevissthet rundt betydningen av styring gjennom felles mål og ledestjerne.

– Ved å synliggjøre dette overfor bedriftene kan vi hjelpe dem videre i prosessen med å utnytte sitt reelle vekstpotensial, sier Elisabeth Ege, leder for satsingsgruppe Vekst og Internasjonalisering i SINTEF Bedriftsutvikling AS.

Rådgivingsmiljø for små og mellomstore bedrifter
SINTEF Bedriftsutvikling er SINTEFs eget rådgivingsmiljø med hovedfokus på bedriftsutvikling av små og mellomstore bedrifter, såkalte SMBer. Selskapet har blant annet spesialisert seg på vekst og konkurransekraft, og har siden 2007 utført vekstprogrammer i samarbeid med Innovasjon Norge og DnB NOR. Det har blitt gjennomført åtte regionale programmer der rundt 150 ledere har deltatt, i tillegg til noen vekstanalyser for enkeltbedrifter.

Dette er de største vekstutfordringene
Av tolv definerte suksessfaktorer som legges til grunn for langsiktig, lønnsom vekst, har deltakerbedriftene hatt sine største vekstutfordringer på følgende områder:

Markedsarbeid:  Evnen til å skape et marked og etablere seg med tyngde i dette markedet
Denne faktoren omhandler blant annet evnen til å sette seg inn i kundens situasjon, tenke nytt og skille seg ut fra konkurrentene i måten bedriften bearbeider markedet på.
 
Internasjonal kraft:
Med noen unntak er det få av bedriftene i programmet som har hatt vesentlig internasjonal virksomhet på analysetidspunktet.  For å satse internasjonalt står de fleste foran en investering i å gjøre organisasjon og produkter/tjenester internasjonalt kurante.  Distribusjon er også et viktig tema i denne sammenheng.    
 
Hard-myk styring:
Her handler det om å bygge en organisasjon med felles syn på mål og hvordan målene skal nås. Det dreier seg om å ha en klar ledestjerne og tydelige verdier som styrer medarbeidernes handlinger i hverdagen. Det handler om å skape en vekstkultur hvor medarbeiderne selv tar initiativ istedenfor å vente på ordre, kombinert med tydelige resultat- og utviklingsmål og med god oppfølging.

– Stemmer med hverdagen
 Bjørn Gjerde, administrerende direktør i SINTEF Bedriftsutvikling, tror disse funnene stemmer godt overrens med hverdagen for små og mellomstore vekstorienterte bedrifter. 

– Det internasjonale aspektet er en åpenbar begrensning for de aller fleste med tanke på langsiktig vekst, og jeg ser også at mange bedrifter mangler det markeds- og salgsfokuset som må til for å øke egen topplinje. Vi er nok generelt sett mer opptatt av produktegenskaper og kvalitet enn å tenke salg. Jeg ser at vi i noen få bransjer og klyngemiljøer har mer av dette – som i medisinklyngen, deler av softwarebransjen og i noen teknologimiljøer for øvrig. I disse miljøene ser vi også at ventureselskap og kapitalinteressenter er veldig offensive.  Disse er imidlertid ikke representative for den store brøkdelen av bedriftene, forteller Gjerde.

Hjelp til å fokusere på kundebehov
– Når bedriftene er opptatt av produkt og teknologi, blir de ikke dyktige nok til å fokusere på kundebehov og hvilken merverdi de gir sine kunder.  Et annet forhold som gjør denne suksessfaktoren til en utfordring for mange, er at bedriftene verken kjenner sine kunders kjøpskriterier eller er bevisst sine konkurransefortrinn. Dette får de hjelp til i vekstprogrammet, forteller Elisabeth Ege.

Kjøttbedrift har lyktes
En av bedriftene som har deltatt i vekstprogrammet er Meråker Kjøtt, som lykkes i å snu en tøff situasjon til en lys fremtid.

– For oss var det en tøff prosess å bli bevisst på områder som burde forbedres for å skape og takle vekst. Selvransakelsen kan være tøff, men vi er takknemlig for innsikten vi fikk gjennom denne prosessen, sier Håvard Nicolausson, administrativ leder i Meråker Kjøtt.

Med det de selv hevder er en kombinasjon av dyktighet og litt flaks har Meråker Kjøtt økt omsetningen fra 69 mill i 2009 til ca 100 mill i 2010. Budsjettert omsetning for 2011 er oppe i 140 mill. 38 arbeidsplasser har blitt sikret og 12 nye er etablert.

– Fremtidsutsiktene så ikke så lyse ut da vi meldte oss på vekstprogrammet, en dytt i riktig retning fikk stor betydning.  Vi tok flere strategiske grep i denne prosessen, men det viktigste var at vi sikret en langvarig kontrakt med Nortura på eget varemerke. Det har gitt økt inntjening, mer kontroll og en lys fremtid for selskapet, sier Nicolausson.

– Se sannheten i øynene
– Ambisjonen vår er å bidra til at små og mellomstore bedrifter utnytter sitt vekstpotensial. Skal vi klare det må vi alle tørre å se sannheten i øynene og gjøre de endringene som må til for å bedre vekstvilkårene, avslutter Elisabeth Ege.

Av Ina Roll Spinnangr