Til hovedinnhold
Norsk English

Bygningselementer og volummoduler i norske bygg

Foto: SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk ønsker velkommen til kurset ”Element- og modulbygninger – regelverk og energi” 10. mai.

I løpet av de siste årene har vi sett en stor økning i bruk av bygningselementer og volummoduler i norske bygninger. Krav til dokumentasjon av egenskaper, som er et forskriftskrav, gjelder også for slike bygningsdeler.

SINTEF Byggforsk vil på dette seminaret ta for seg enkelte aktuelle problemstillinger som har vist seg i mange sammenhenger i den senere tiden.

Målgruppe for kurset er:
- Produsenter og leverandører av bygningselementer/-moduler
- Kjøpere av elementer/moduler, spesielt offentlige byggherrer
- Kommunale saksbehandlere
- Utleiefirma og entreprenører som benytter elementer/moduler

Les mer og meld deg på her.

Tid: 10. mai 2011 fra kl. 12:30 til 16:30
Sted: SINTEF Byggforsk, Forskningsveien 3B, Oslo.
Påmeldingsfrist: 6. mai 2011. Bindende påmelding.