Til hovedinnhold
Norsk English

Boligkjøp - risikosport uten sikkerhetsnett?

Vårt livs største investering foregår ofte etter en hektisk visning uten grundig teknisk beskrivelse eller kontroll av salgsobjektet. Da kan det fort gå galt.
Alt for mange oppdager skjulte feil og mangler etter boligkjøpet. SINTEF Byggforsk vil gjøre noe med dette, og setter søkelyset på problemstillingen i et seminar 10. mars.

Mange boliger som selges har feil og mangler som påfører kjøperen store, uforutsette kostnader. Boligeiere har plikt til å informere om feil og mangler ved boligen de skal selge, men kjøper har likefullt undersøkelsesplikt. Boligen bør undersøkes grundig før man blar opp millioner.

Boligkjøpere som ikke undersøker boligen nærmere vil ofte ha urealistiske forventninger til hva de har kjøpt, med fare for store, uforutsette utgifter. Ved å bruke litt mer tid på boligkjøpet kan penger være spart i neste omgang. Dette trenger ikke være så vanskelig, bare man vet hvilke spørsmål man bør stille og hva man skal se etter.

Kjente foredragsholdere gir svar
Hvem bør sjekke hva, hvilke forbehold bør man ta, og ikke minst – hvordan kan det å kjøpe bolig gjøres mindre risikofylt? Disse og mange andre spørsmål vil bli belyst på SINTEF-seminaret ”Boligkjøp – risikosport uten sikkerhetsnett?” på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo 10. mars kl 1400-1600.


PROGRAM
• Dette må du undersøke før du kjøper. Ti tips
v/ seniorforsker Sverre B. Holøs, SINTEF Byggforsk

• Boligkjøp - med full fart og bind for øynene?
v/ fagdirektør Torgeir Øines, Forbrukerrådet

• Bolighandel - en brukerveiledning
v/ direktør Finn Tveter, Norges Eiendomsmeglerforbund

Etter foredragene vil det bli panel-/plenumsdebatt.


Om SINTEF seminarene | Påfyll av kunnskap
SINTEF-seminarene innbyr til påfyll av kunnskap, anledning til å debattere aktuelle problemstillinger i skjæringspunktet mellom forskning og politikk, og ikke minst, mulighet til å knyttet kontakter på tvers av ulike miljøer. Det legges opp til et tett arrangement hvor du kan få med deg mye på kort tid. Seminaret har fri entré.

Påmelding og mer informasjon på sintef.no/seminar