Til hovedinnhold
Norsk English

Båt for sunnere fisk

En ny type båt til frakt av fisk til og fra oppdrettsanleggene skal bidra til mindre smitte og bedre kvalitet på fisken. Båten er utstyrt med det siste av smittevernløsninger og er spesialdesignet for enklere renhold og mer miljøvennlig drift.

Brønnbåter har blitt en uunnværlig del av industriell lakseproduksjon, og benyttes til å frakte levende fisk både ut til merdene, og fra merdene til slakteri.

- Problemet er at disse båtene i dag brukes til flere ulike operasjoner og derfor kan bidra til å spre smitte, sier Mats A. Heide. Han er forsker ved SINTEF Fiskeri og havbruk – og mannen som har designet den teknologispekkede nyvinningen.

De fleste konvensjonelle brønnbåter slipper også ut vann fra tankene som fisken svømmer i under lasting, lossing og transport. Det betyr at sykdommer og parasitter som lakselus kan spres med utslippene.

Regelverk en utfordring

Ifølge Heide er det norske regelverket knyttet til både hygiene og smittevern mangelfullt i dag:

- Data fra Skottland peker på at transport av levende fisk er en viktig faktor for spredning av smitte, men det mangler fortsatt kunnskap om hvordan smitten forflytter seg. Det eksisterer allerede en del teknologi for smittevern, men vi ser at det trengs flere krav og reguleringer for at denne skal bli tatt i bruk, sier forskeren.

Reglene som finnes i dag gjelder fortrinnsvis for anlegg og områder hvor det allerede har oppstått sykdomsutbrudd. Med bedre kunnskaper om smitterisiko forventer forskerne at framtidas regelverk vil blir langt strengere. Og det er her det nye brønnbåtkonseptet kommer inn i bildet:

En omsluttende vannstråle inni brønnbåtens lasterør, gjør det mulig å spyle mesteparten av lakselusa av fisken uten bruk av kjemikalier. (Foto: Sintef)

- Brønnbåtkonseptet er designet med en rekke nye teknologier som ivaretar enklere renhold og hindrer utslipp av potensielt smittefarlig vann fra brønn og rørsystem.

- For å få inspirasjon til gode hygieneløsninger rettet vi blikket mot andre bedrifter som har strenge hygienekrav, deriblant Tine Meierier, sier SINTEF-forskeren som presiserer at løsningen ble til gjennom tett samarbeid med industrien selv.

Hightech smittevern

For å sikre maksimalt renhold og desinfeksjon, er lastetankene utformet med runde hjørner, slik at det automatiske vaskesystemet når ut i alle flater. Dette er viktig fordi det lett fester seg biologisk materiale i slike tanker. Renholdet er ekstremt viktig for båter som benyttes i mange ulike operasjoner med levende fisk.

- Avløpsvannet renses med et eget filtersystem før det slippes ut av båten. Det er også mulig å resirkulere vannet etter behov, noe som gjør det mulig for båten å gå lange perioder helt uten vannutslipp, sier Heide.

– I praksis betyr dette at en kan frakte fisken med vesentlig høyere sikkerhet mot smittespredning. Et lukket system gir også helt andre muligheter for å påvirke fiskens kvalitet før slakting.

En utfordring er selve slakteriene: Dagens bruk av ventemerder uten mulighet for smittebegrensning, gjør at en ikke får dratt full nytte av smittehindrende teknologi i brønnbåtene.

Smittefri håndtering

Forskerne har i tillegg planer om å gi selve fisken spesialbehandling: En automatisk "laksedusj" fjerner lusa som sitter på fisken når den lastes ombord. I tillegg til å fjerne den lille miljøverstingen, samles lusa opp så den ikke spres med vannet. Fordelen med metoden er at den er kjemikaliefri.

En annen innretning som forskerne foreslår, er et lukket avsilingssystem som slipper fisken ned i brønnene uten bytte av brønnvann. Dette gjør det mulig å tilby fisken et godt vannmiljø når den kommer om bord i båten, noe som er viktig etter at fisken har vært igjennom en stressende lasteprosedyre.

I tillegg er fartøyet utstyrt med et sirkulasjonssystem som fordeler friskt sjøvann i tanken. Dette sørger for at vannkvaliteten forblir høy, og at fisken har det bra under transport.

– Løsningene som skal håndtere fisk og vann skal være smittehygiensk gode, sier Heide.

Energi er miljø

Nyutviklete løsninger som gir større frihet i utformingen av selve brønnrommene i båten er også en del av konseptet. Dette gjør det mulig å velge en skrogform som gir båten mindre motstand i havet.

- Det vil igjen redusere energiforbruket og dermed bidra positivt til miljøet, sier Heide.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2008 - 31.12.2011